• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

ПРИРОДОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Българска орнитологическа централа Българска орнитологическа централа

Контакти:
(+359) 2 9880409, бул. Цар Освободител 1, София 1000
web site: http://www.institutezoology.com/index_bg.php
Българска фондация за биоразнообразие Българска фондация за биоразнообразие

Българска фондация "Биоразнообразие" е неправителствена организация, чиято мисия е да допринася за опазването на биологичното разнообразие и природното наследство на България и съседните страни от Югоизточна Европа.

Контакти:
02 / 931 61 83, София 1233, кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86
web site: http://bbf.biodiversity.bg
Българско Дружество за Защита на Птиците Българско Дружество за Защита на Птиците

БДЗП е първата в най-ново време и най-голямата неправителствена организация (НПО) за опазване на биологичното разнообразие.

Контакти:
(02) 979 95 00, София 1111, п. к. 50, ж.к. Яворов, бл.71, вх.4, ап.1
web site: http://bspb.org
Дружество за защита на хищните птици Дружество за защита на хищните птици

ДЗХП е основано през 1990 г. от група любители на природата, обединени от идеята да изучават и опазват хищните птици и българската природа.

Контакти:
02/ 963 40 37, бул. Васил Левски 40 София 1142
web site: http://www.bpps.org
Зелени Балкани Зелени Балкани

Зелени Балкани е водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България.

Контакти:
032 /62 69 77, Пловдив 4000 Бул. “Шести септември” № 160 (в сгpадата на читалище
web site: http://www.greenbalkans.org
Льо Балкан Льо Балкан

Working on Red-Breasted Goose Bulgaria-U.S. Project

Контакти:
++359 887 30 87 53, National Museum of Natural History
1, Tsar Osvoboditel blvd.
BG-1000 Sofia, Bulgaria
web site: http://www.redbreastedgoose.org
Природозащитен център на БДЗП ‛Източни Родопи‛

Природозащитният център „Източни Родопи” е създаден от БДЗП през 1994г. с мисията да бъде средище за опазване на биологичното разнообразие на Източните Родопи. Центърът е изграден със средства на Правителството на Швейцария в рамките на проект, изпълняван от БДЗП.. В него освен офиса на БДЗП има изложбена зала, ресторант, хотелска част, места за къмпинг.

Контакти:
0888 42 01 59, Маджарово 6480, област Хасково
web site: http://vulturecenter.com
Природозащитен център на БДЗП „Пода”

Създаден от БДЗП през 1994 г. в рамките на проект, финансиран от Правителството на Швейцария като първият подобен център в България. Чрез него се прилага най-модерната концепция за управление на стопанисваната от БДЗП защитена територия „Пода” чрез преки природозащитни, образователни, информационни и туристически дейности и приобщаване на местните хора.

Контакти:
(056) 500 560, Бургас 8000, п. к. 189
web site: http://www.bspb-poda.de/bspbpoda.htm
СДП СДП

Основните цели на Сдружението са проучването, опазването и възстановяването на флората и фауната в природните екосистеми, съхранението им за бъдещото поколение и популяризиране на проблемите на природозащитата сред широката общественост.

Контакти:
(02) 963 14 70, София 1421, ул. Цанко Церковски 67, вх. В, ет. 2, ап. 3
web site: http://www.balkani.org
Спасителен център за диви животни

Единствената в България специализирана болница за лечение, рехабилитация и връщане в природата на пострадали диви животни.

Контакти:
042607741, +359886570053, +359885228486, във вътрешността на двора на Техникума по ветеринарна медицина - Ст. Загора
web site: http://www.greenbalkans-wrbc.org
Фонд за дивата флора и фауна Фонд за дивата флора и фауна

Фонд за Дивата Флора и Фауна (ФДФФ) е неправителствена организация отдадена на опазане на природата на Балканския полуостров. Организацията има клонове в различни градове в България и Македония. Възстановяването на популациите на застрашени видове растения и животни и прилагането на устойчиви селскостопански практики за благото на хората и природата е приоритет на сдружението.

Контакти:
073 88 14 40, Пощенска Кутия 78 Благоевград, 2700
web site: http://fwff.org
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.