• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Чаиря

Чаиря Област: Добрич
Площ: 1451,15 ха
Собственост: държавна собственост - 6%; общинска собственост - 40%; частна собственост - 54%;

Описание:
Чаиря е едно от малкото запазили се в Добруджа пасища с полуестествена степна растителност, което се намира на около 12 км североизточно от град Добрич южно от пътя за Генерал Тошево. Малка по площ равнинна територия заключена между селата Генерал Колево, Пленимир и Методиево. През зимата и пролетта в северната част на територията се образуват временно залети площи, които при дъждовни години остават а съществуват до края на юни.

Птици:
Международното значение на мястото се определя от факта, че през зимата във временно заливаемите площи и около тях се концентрират за хранене водолюбиви птици, като голямата белочела гъска /Anser albifrons/, която зимува тук в значими количества. През гнездовия сезон на територията гнездят калугерици /Vanellus vanellus/ и се хранят редовно вечерни ветрушки /Falco vespertinus/. И двата вида през последните години силно намаляват и се очаква да бъдат включени в списъка на световно застрашените видове.

Заплахи:
Мястото е уязвимо основно към промени в традиционното ползване на земята като пасища в обработваема земя. Най сериозната пряка заплаха за птиците е безпокойството и лова на водлюбиви птици от местните хора.

Законова защита:
Чаиря няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.