• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

Орнитологични важните места - Берковица

Берковица Област: Монтана
Площ: 2799,83 ха
Собственост: държавна собственост - 19%; общинска собственост - 34%; частна собственост - 47%;

Описание:
Берковица е комплекс от мезофилни тревни, храстови и широколистни горски формации в равнинно-хълмист район във водосборния басейн на река Бързия източно от град Берковица. Разположени са югоизточно от пътя за Монтана между селата Комарево, Бокиловци, Песочница и Мездрея на север и Раковица, Бързия, Ягодово и Слатина на юг. От няколкото типа местообитания срещащи се тук с най-голямо значение са влажните ливади, и разливи около река Бързия и нейните притоци и по хълмовете в съседство.

Птици:
Ливадите Берковица са от световно значение за опазването на застрашения от изчезване на планетата ливаден дърдавец /Crex crex/, който гнезди тук в голяма численост.

Заплахи:
Мястото силно се влияе от човешки дейности свързани основно с традиционните практики на ползване на ливадите и пасищата. Най-сериозните заплахи са косенето на ливадите през гнездовия период на ливадния дърдавец, както и превръщане на им в обработваеми земи. Промените в хидрологичния режим на района водят до промени във влажността на ливадите. Бракониерството е разпространена практика в района и предизвиква безпокойство и пряко унищожаване на птиците, включително на ливадния дърдавец.

Законова защита:
Ливадите Берковица нямат законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.