• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.
РАЗРЕДИ
НАГРАДИ
БГ Сайт на годината за 2009
Сайт на годината за 2009 в най-престижния конкурс БГ Сайт в категория "Образование и наука" в гласуването на Публиката.

Българският сайт "Птиците в България" бе номиниран за сайт на годината за 2008 в международния конкурс "Computer Space" в категория "Развлечение и хоби"

КАК ДА НАБЛЮДАВАМЕ ПТИЦИТЕ В ПРИРОДАТА

Както и при всички други форми на идентифициране, определянето на вида птица, който сме наблюдавали, до голяма степен е процес на изключване и с практиката този процес става все по-бърз.
От разстояние понякога е много трудно да се определи какъв вид е дадена птица. В повечето случаи с помощта на бинокъл е възможно да се видят достатъчно характеристики на оперението, които ще ни помогнат да причислим наблюдаваната птица към един или друг вид. Въпреки че бинокълът е полезен помощник при теренните наблюдения, често се случва дори и с негова помощ да успеем да видим единствено силуета на птицата, без да можем да разгледаме детайлите в оперението, които да сравним с нарисуваното в определителя. Но с практиката и честите наблюдения, дори и да не виждаме цветовете и шарките, започваме да разпознаваме видовете само по очертанията на тялото или особеностите в тяхното поведение. Тези характеристики се наричат от опитните наблюдатели „джиз“ – комбинация от начина, по който изглежда птицата, и движенията й. Природолюбителите се научават да познават птиците по техния джиз, така както хората разпознават приятелите си отдалече по начина, по който се държат и движат.

Полетът на птиците също носи важна информация за тяхната видова принадлежност. Размерът и формата на крилата, съотношението в дължината на крилата и опашката, характерът на полета (активен, реещ, планиращ) могат да ни подскажат много за вида на наблюдаваната птица.

Цветът на оперението е от съществено значение при определянето на видовете, но рядко можем да видим птиците по същия начин, както те са нарисувани в определителя. Особеностите на осветлението и фактът, че птиците се движат, често сред гъста растителност, са причина да изглеждат различно от рисунките. Ето защо определянето на птиците по тяхната брачна песен или звуците, които издават, е от голямо значение при провеждане на теренни наблюдения. Много от птиците, особено пойните видове, обитават гори, храсталаци, тръстикови масиви и други места с гъста растителност, което прави наблюдението им трудно, а често и невъзможно. Техните песни обаче се чуват отдалече и в повечето случаи това е единственият начин да бъде регистрирано тяхното присъствие. Познаването на птичите песни е от ключово значение и когато трябва да се разграничат видове, които имат съвсем малки различия в оперението, каквито са много от шаварчетата и певците.

Птиците имат много добър слух и зрение. Ето защо, когато сте сред природата, за да наблюдавате птици, не трябва да правите резки движения и да издавате силни звуци. Използвайте прикритие, когато имате възможност. Често вероятността да видите отблизо даден вид птица е по-голяма, когато стоите неподвижно в подходящо за вида местообитание, отколкото когато го търсите активно. Движейки се, вие издавате присъствието си и плашите птиците около вас, особено тези, които имат скрит начин на живот.

Наблюдаването на птици е и приятно занимание. През свободното си време хиляди хора по цял свят излизат сред природата в активно търсене на някой интересен вид или просто се радват на птиците в градския парк. Тези наблюдения обаче могат да имат и неблагоприятно въздействие върху дивите птици. Както повечето диви животни, птиците са чувствителни към човешкото присъствие и дейност. Ето защо най-важното правило, когато сме сред природата, е да не предприемаме действия, които биха навредили по някакъв начин на птиците или на техните гнездовища. Безпокойството е един от най-неблагоприятните фактори, оказващи влияние върху популациите на редица птици, в това число и на редките и застрашени от изчезване видове. Птиците са особено уязвими през размножителния период и нежеланото човешко присъствие може да стане причина за провал при сформирането на брачните двойки, мътенето или отглеждането на малките. Присъствието на хора в близост до гнездата е особено нежелателно, то може да стане причина възрастните птици да изоставят яйцата или да доведе до гибелта на малките пиленца. Затова ако случайно попаднете на гнездо по време на разходка сред природата и, в никакъв случай не го доближавайте, а веднага се отдалечете от него.
Воденето на полеви дневник е изключително полезно за осъвременяването на информацията за отделни видове, места или местообитания. Полевите дневници на любители и професионалисти орнитолози запълват пропуските в знанията ни за разпространението и числеността на отделни видове птици, а често са и основополагащ мониторинг на популационните промените при тези видове. Информацията, събрана чрез полевите дневници на природолюбителите, спомага за откриването на нови, неизвестни досега важни за птиците места, които следва да бъдат опазени чрез обявяването им за защитени територии или чрез прилагането на режими на стопанско ползване, които ще гарантират тяхното опазване.

Наблюдаването на птици в тяхната естествена среда и записването на данните от тези наблюдения допринася съществено за тяхното опазване. Най-важните неща, които трябва да се записват при водене на полеви дневник, са следните:
Място – къде се провежда наблюдението;
Време – дата и час;
Метеорологична обстановка и видимост – облачност, валежи, сила и посока на вятъра, приблизителна температура, разстояние с добра видимост;
Вид на птиците и брой регистрирани индивиди – записват се всички видове, а не само интересните;
Особености – интересно поведение, строеж на гнездо, брачни игри, особености в оперението, ако птицата е в полет – посоката, в която лети, и др.
Записките трябва да се водят на терен непосредствено след всяко наблюдение. Обобщаването на наблюденията от деня и въвеждането им в компютърен файл ще улеснят тяхното ползване в следващите етапи от работата.

Ако искате да споделите вашите наблюдения с други природолюбители от цял свят, можете да го направите чрез Българската интернет орнитологична схема „По следите на птиците“ на БДЗП. Чрез нея вашите данни ще спомогнат за изучаването и опазването им, а вие ще можете да научите и за други интересни наблюдения.

"Определител на широко разпространените птици в България, Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица - книга 8, 2006"

Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Голямата година
Всички европейски птици на едно място!
Всички европейски птици на едно място!
Посетете
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.
Полеви определител на птиците
Всички европейски птици на едно място!
 
Приложение за смартфони SmartBirds.
Приложение за смартфони SmartBirds.