• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

34 вида птици ще пази нова защитена зона в Централен Балкан
10.04.2013

34 вида птици ще пази нова защитена зона в Централен Балкан

Обявена е нова защитена зона от мрежата Натура 2000 - "Централен Балкан Буфер" за опазване на дивите птици, съобщи Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Предмет на опазване са 34 вида птици, сред които приоритетни са седем, уточняват от екоминистерството.

Със заповед от 4 април 2013 г. на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов беше обявена защитена зона BG00002128 "Централен Балкан Буфер" за опазване на дивите птици - част от националната мрежа Натура 2000.

Зоната е с площ от 720 214,029 дка и обхваща територия на пет регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) – София, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново и Плевен. Границите й почти изцяло обхвaщат буферната зона на Национален парк "Централен Балкан".

Предмет на опазване в тази зона са 34 вида птици, които България е задължена да опазва съгласно европейската Директива за дивите птици. От тях 27 вида гнездят и 7 вида преминават през зоната по време на миграция.

Зоната е ключова за ефективното опазване на голям брой консервационно-значими грабливи и горски видове птици. Приоритетни сред тях са 7 вида, представени с голям процент от националната си популация: белоопашат мишелов (Buteo rufinus), скален орел (Aquila chrysaetos), сокол скитник (Falco peregrinus), бухал (Bubo bubo), врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), червеноврата мухоловка (Ficedula parva) и полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata).

Основна цел на защитената зона е да се постигне опазване и поддържане на местообитанията на видове птици и постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние. Предстои обнародването на заповедта в Държавен вестник.

http://www.agro.bg/

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones