• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

МОНИТОРИНГ НА ГЪСКИТЕ В ДОБРУДЖА – РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ПОЛЕВИЯ СЕЗОН
27.03.2013

МОНИТОРИНГ НА ГЪСКИТЕ В ДОБРУДЖА – РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ПОЛЕВИЯ СЕЗОН

С последното преброяване на 23-ти март приключи мониторинга на зимуващите гъски в Крайморска Добруджа. Естествено нямаше много гъски – само 5 край Дуранкулашко езеро и 8 близо до Езерец, всичките големи белочели. За сметка на това миграцията на много видове птици е в разгара си и разнообразието е голямо – над 90 вида бяха открити само за няколко часа. Най-необичайна и вълнуваща беше срещата с 10 момини жерава край Шабленската тузла. Интересни находки имаше буквално на всеки километър – „закъснели“ тундров и пойни лебеди, средни нирци и черногуши гмуркачи, „подранили“ авлига, малко белогушо коприварче, ръждивогушо ливадарче, белокрила и каспийска рибарка и др.

Мониторингът на птиците е ключова дейност по проекта на БДЗП LIFE+ „Сигурни зимовища за червеногушата гъска”. От началото на ноември екипи на БДЗП на всеки две седмици посещаваха Дуранкулашкото езеро, Шабленския езерен комплекс и околностите им с цел установяване на числеността на зимуващите в региона червеногуши гъски, промяната й през различните зимни месеци, значението на различните фактори на средата за броя и поведението на гъските, наличието на заплахи и др. Освен за световно застрашената червеногуша гъска, беше събрана ценна информация и за другите видове гъски – голяма белочела и сива. Трябва да споменем и за няколкото наблюдения на един труден за разпознаване и също много рядък вид – малката белочела гъска. Наред с гъските, бяха преброявани и всички останали птици. За целия период на проучването този сезон бяха регистрирани над 140 вида птици, сред които червеногуш гмуркач, ушат гмурец, тръноопашата и кадифена потапници, голяма черноглава чайка, снежна овесарка и др.

Тази зима ще се запомни най-вече с изключително високата численост на червеногушите гъски по време на СЗП на 13.01 – близо 54 000 инд. Оценката на специалистите е, че по това време почти цялата световна популация на вида е била в Крайморска Добруджа. Подобен брой зимуващи червеногуши не са установявани от десетилетие. През изминалата зима основната част от гъските дойдоха сравнително рано – средата на декември, което съвпадна с трайно застудяване на времето и обилни снеговалежи. Поради по-меката зима след средата на януари, гъските започнаха миграция на север също рано – още в края на януари. В сравнение със сезон 2011/2012 птиците пристигнаха с месец по-рано и отлетяха на север също много по-рано. Ще се върнат отново след няколко месеца, за да прекарат поредната си зима в Крайморска Добруджа.

сн. Михаил Илиев

http://bspb.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones