• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Днес е Световният ден на водата
22.03.2013

Днес е Световният ден на водата

Датата 22 март е определена с резолюция на Международна конференция по околната среда и развитието (UNCED) в Рио де Жанейро през 1992 г.

Денят на водата се чества ежегодно с цел световната общност да се застъпи за устойчиво управление на водните ресурси и да се привлече общественото внимание върху важността от наличие на прясна вода.

Питейната вода е определящ фактор за най-актуалните проблеми на съвремието - запазване на здравето, развитие на селското стопанство, производство на енергийните ресурси на планетата, урбанизацията.

Често обаче този ограничен природен ресурс страда от лошо управление и безжалостна експлоатация.

Официално кампанията "Година на водното сътрудничество" беше открита на 11 февруари т.г. в Централния офис на ЮНЕСКО в Париж.

Дневното количество използвана вода от населението у нас нараства, показват последни годишни данни на НСИ - за 2011 г.

Според тях доставената питейна вода на домакинствата през 2011 г. е 266 млн. куб. м, което е с 0,7% повече спрямо 2010 г.

Средно на човек от населението използваната питейна вода нараства от 97 л/ден през 2010 г. на 100 л/ден през 2011 г., като домакинствата, живеещи в градовете, потребяват средно на човек 103 л/ден, а тези в селата - с 10 л по-малко.

В света има 276 речни басейна, за които поне един от притоците им пресича държавна граница. Трансграничните речни басейни покриват 46% от повърхността на земното кълбо и снабдяват с вода около 40% от населението.

Общностите, които споделят общи водни ресурси могат да имат конкуриращи се нужди и претенции, което изисква заинтересованите страни да обединят усилията си.

Има много примери как трансграничните води са основа на сътрудничество,

а не на конфликт. Между 1820 г. и 2007 г. са подписани около 450 споразумения, като само за африканския континент сключените споразумения за съвместно управление на трансгранични речни басейни са над 90.

Прогнозите за увеличаване на населението от 7 млрд. днес до 9 млрд. към 2050 г. означават, че ще се повиши търсенето на прясна вода.

Очаква се за селското стопанство търсенето да нарасне с 20%, а за хидроенергетиката и добива на друга енергия - с 60%.

http://www.vesti.bg

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones