• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Стартира петото издание на грантовата програма Мтел ЕКО Грант
07.03.2013

Стартира петото издание на грантовата програма Мтел ЕКО Грант

За 5-та година Мобилтел възложи на ФПББ изпълнението на своята програма за безвъзмездно финансиране на НСО.

От 26 февруари стартира набирането на проекти, които ще се финансират по програмата „Мтел ЕКО Грант” тази година.
Крайният срок за изпращане на проекти за финансиране е 25 март 2013 г.

Програмата ще финансира безвъзмездно проекти в три области:
• Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания или популации на видове;
• Насърчаване и популяризиране на практики за биологично земеделие
• Определяне и опазване на вековни дървета и гори;

Кандидатстващите проекти трябва да включват и насърчаване на доброволческите дейности, тъй като опазването на природата е свързано с осъзнаването на личната отговорност и принос на всеки гражданин. Ето защо се очаква проектите да допринасят за повишаване на разбирането и за активно включване на местните общности.

Общият бюджет на „Мтел ЕКО Грант” през тази година е 50 000 лева, а максималната стойност на отпусканите средства за един проект е до 15 000 лв.

За финансиране по програмата на Мтел могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и определени за извършване на дейност в обществена полза. Читалища, регистрирани по Закона за читалищата и ЗЮЛНЦ също могат да подават кандидатури. Всяка организация има право да кандидатства само с един проект.

Критериите за оценка на кандидатстващите проекти са качество и бюджет на проекта, резултати и ефект и капацитет на организацията. Оценката ще се направи на три етапа. На първи етап кандидатстващите проекти ще бъдат разгледани от програмния екип на Фондация «Помощ на благотворителността в България», която подпомага Мтел за осъществяването на грантовата програма. ФПББ ще провери спазването на основните изисквания и наличието на всички необходими части от формуляра и приложенията. Проектите, преминали към втория етап, ще бъдат подробно оценени и класирани според колективно достигнати препоръки за решения. В рамките на третия етап Комисия за разпределяне на средствата с участието на представители на неправителствени организации, медии и общественици ще вземе окончателно решение.

Формулярите и описание на необходимите документи за кандидатстване по програма „Мтел ЕКО Грант” могат да бъдат свалени от сайта на телекома.

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 25 март само онлайн на konkurs@bcaf.org

„Мтел ЕКО Грант” е ежегодна дарителска програма, която финансира малки, но стойностни проекти в областта на екологията. Осъществява се със съдействието на фондация „Помощ за благотворителността в България”.

За въпроси:
konkurs@bcaf.org

http://forthenature.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones