• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Зелени Балкани стартира изграждането на адаптационна клетка за белошипи ветрушки
21.02.2013

Зелени Балкани стартира изграждането на адаптационна клетка за белошипи ветрушки

Адаптационната клетка се изгражда в Защитената Зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 – Сакар BG0002021, като част от проект за възстановяване на гнезденето на белошипите ветрушки в Сакар.

Целта на проекта изпълняван от Зелени Балкани е чрез внасяне на малки пиленца на белошипи ветрушки от Испания и освобождаването им в района да се възстанови популацията на редките соколчета. По подобен начин на същото място ще бъдат освободени и малки белошипи ветрушки които са отгледани от възрастни двойки в Спасителния Център на Зелени Балкани. При освобождаването на младите птичета, ще се използва адаптационна клетка и изкуствени гнездови кутии. Изграждането на съоръжението за настаняването и адаптацията на белошипите ветрушки е една от ключовите дейности за успеха на амбициозната инициатива. Осигуряването на оптимални условия за младите белошипи ветрушки, максимално близки до естествените, е от изключителна важност за успешното им адаптиране и привикване към живота в новия им дом. Методиката е разработена от партньора в проекта, испанската организация ДЕМА. Основната идея е преди да бъдат върнати в природата младите птици да възприемат мястото на освобождаване като тяхно ,,родно“ гнездо, да имат възможност да осъществяват връзка с възрастни птици от същия вид и същевременно районът да предлага подходящи и безопасни условия за укритие на малките и бъдещето им загнездване.

Адаптационната клетка и гнездовите кутии ще бъдат монтирани върху стените и покрива на специално преустроена за целта стопанска сграда. Жилищните и стопанските постройки са едно от най-често използваните места за гнездене на белошипите ветрушки в районите, където тези птици все още се срещат в естествени условия.

Сакар е едно от последните места в България, където белошипите ветрушки са гнездили, като последната им гнездова колония е локализирана в района от екип на Зелени Балкани в края на миналия век. За съжаление, днес липсват категорични данни за гнездене на тези птици в страната. Чрез изпълнението на настоящия проект, експертите от Зелени Балкани се надяват съвсем скоро малките и грациозни соколчета да загнездят отново у нас.

За контакти :
Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289
е-mail : ggradev@greenbalkans.org

http://www.greenbalkans.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones