• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Отново наблюдавахме малка белочека гъска край Шабла
18.02.2013

Отново наблюдавахме малка белочека гъска край Шабла

На 12.02.2013 г., около 10:30 ч. Даниел Митев от екипа на проекта на БДЗП LIFE + “Сигурно убежище за червеногушата гъска“ и Карл Митчел от WWT наблюдаваха възрастна малка белочела гъска близо до Шабла.Птицата се е хранела в пшеничена нива заедно с около 3000 големи белочели гъски. По всяка вероятност това е същата птица която екипът наблюдава на 7.02.2013 г. в същия район. Това е третото наблюдение на вида в Крайбрежна Добруджа от началото на годината.

Малката берлочела гъска е световно застрашен вид, чиято европейска полулация наброява едва 69 индивида. Птиците гнездят в норвежката субарктическа тундра и прекарват зимата на езерото Керкини, точно отвъд границата ни с Гърция. В нашата страна отделни птици биват наблюдавани всяка зима. Освен в Крайбрежна Добруджа – основното зимовище на диви гъски у нас, малката белочела гъска е чест гост в защитените зони „Язовир Пясъчник“, „Батова“ и „Златията“.

Тези места са и обект на друг международен проект по програма LIFE+ на ЕС „Опазване на Феноскандинавската популация на малката белочела гъска в ключовите за нея места за престой и зимуване по европейския миграционен път”, в който БДЗП участва като партньор. Наред с редовния мониторинг, който провеждат в проектните територии, екипите на БДЗП извършват съвместни проверки с представители на държавните институции - Регионални инспекции по околната среда и водите, Държавни горски стопанства и Ловно-рибарски дружества, по отношение на спазването на Закона за биологичното разнообразие и Закона за лова и опазването на дивеча в горепосочените райони. Целта на тези проверки е да се спре и сведе до минумум една от основните заплахи за вида – бракониерството. Малката белочела гъска прави смесени ята с голямата белочела гъска, която е ловен обект и често става жертва на бракониерски отстрел.

За повече информация:

Даниел Митев, отговорник консервационни дейности
БДЗП/ LIFE + “Сигурно убежище за червеногушата гъска“
daniel.mitev@bspb.org

ДобромирДобрев,
БДЗП/ LIFE+ „ОпазваненаФеноскандинавскатапопулациянамалкатабелочелагъска в ключовитезанеяместазапрестой и зимуванепоевропейскиямиграционенпът”
dobromir.dobrev@bspb.org

http://bspb.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones