• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Посрещаме Световния ден на влажните зони с най-важния документ за опазването и управлението им в България
04.02.2013

Посрещаме Световния ден на влажните зони с най-важния документ за опазването и управлението им в България

На 2ри февруари, когато е подписана Конвенцията за опазване на влажните зони в гр. Рамсар, Иран, Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) и Българско дружество за защита на птица (БДЗП) представят пред широката общественост проектът на Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България. Планът e публикуван на сайтовете на двете организации, както и на този на МОСВ (в раздела Консултации на МОСВ с обществеността), за да може всеки, който има интерес да се запознае с предложения документ и да даде своите коментари и предложения.

Черновата на Плана може да изтеглите още от www.burgaslakes.org, www.bbf.biodiversity.bg и www.moew.government.bg. Очакваме писмени становища до 15 март 2013 г. на е-mail: ahasan@moew.government.bg
Окончателната версия на Плана с отразени коментари и допълнения от заинтересованите страни ще бъде внесена за одобрение от Министъра на околната среда и водите и ще бъде представена на Секретариата на Рамсарската конвенция.
Първият Национален план е одобрен през 1995 г. от МОСВ и до 2012 г. не са правени изменения на документа, въпреки дългия период и значителната промяна на законодателството и средата. Това наложи спешна актуализация на Плана, която по същество представлява изцяло нов процес на набиране на базова информация, проучване и планиране. Тя се осъществява в рамките на проект „Живот за Бургаските езера”, към програма LIFE+ на ЕС, изпълняван от БДЗП. Възложител е Министерството на околната среда и водите, водещ изпълнител на разработването на Плана е Българска фондация Биоразнообразие, с активното участие на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.
 

http://bspb.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones