• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Конкурс за предотвратяване престъпленията срещу дивата природа стартират от ИАГ и БДЗП
24.09.2014

Конкурс за предотвратяване престъпленията срещу дивата природа стартират от ИАГ и БДЗП

Малък креслив орел, снимка Димитър Градинаров.

„Когато в гората падне дърво, то издава ли шум, ако няма кой да го чуе?“  попитал философът. А дали незаконни действия срещу дивата природа се случват наистина, ако никой не говори за тях? Дали можем да предотвратим тези престъпления, ако им дадем повече гласност?

 

Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) обявяват конкурс с награди за всеки, който спомогне разкриването на престъпления срещу дивата природа.

 

Престъпленията срещу дивата природа са проблем, на който до скоро не е обръщано необходимото внимание. Въпреки, че много диви видове са защитени от международни конвенции като CITES (Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна) както и от Европейското и Българското законодателство, в последните няколко години се оказва, че в следствие на подобни престъпления световно застрашени видове са вече на прага на изчезването. Такъв пример за България е ловният сокол.

 

Примери за престъпления срещу дивата природа са незаконното залавяне на животни от дивата природа и отглеждането им в плен, ограбване на гнезда, яйца и малки от дивата природа; трафик и търговия със защитени видове; използване на незаконни методи за лов с примамки и отрови; бракониерски острел; незаконно препариране и др. Всички тези деяния са сериозни престъпления, които се санкционират строго от закона. Според Наказателния кодекс на Република България този, който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр от европейски или световно застрашени вид  от дивата флора или фауна без необходимото за това разрешение и в зависимост от обстоятелствата, се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба между 2 000  и 20 000 лева и с компенсиране на нанесените щети.

 

Какво може да направи всеки, за да предотврати подобни незаконни действия?

Всеки от нас може да се запознае с най-често срещаните случаи на престъпления срещу дивата природа и да поеме инициатива за тяхното разкриване като: подаде сигнал, представи доказателства и  съдейства на институциите.

Без значение от коя част на България сте, с какво се занимавате и какво е престъплението, за което имате информация, важното е да подадете сигнал и да направите необходимото проблемът да бъде спрян, за да се чуе!

 

Изисквания към кандидатите

Всеки желаещ може да направи номинация в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ като номинира както себе си, така и ваш колега или познат. Изпратете кратко описание на извършеното според вас престъпление (не повече от 500 думи) и действията, които сте предприели то да бъде предотвратено или разкрито. Документи показващи развитието на случая като снимки, кореспонденция с институции и др., е важно да се приложат, тъй като те удостоверяват действията предприети от кандидата.

Кандидатите ще бъдат разделени в две групи:

- Професионалисти – хора, които са служители на институции (напр. ДГС, РПУ и т.н.)

- Любители – активни хора, които не принадлежат към институция или организация, която е свързана с разследването, предотвратяването или друга дейност отнасяща се до престъпленията срещу дивата природа.

 

Изпращайте вашите номинации на адрес: kampania [@] eagleforests.org до 20.11.2014 г. Не забравяйте да ни изпратите вашите данни за контакт: имена, адрес, електронна поща и телефон.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на интернет страниците на ИАГ и БДЗП не по-късно от 5 декември 2014 г.

 

Награди

Кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ ще предостави 10 бр. награди по 150 лв.

 

ВАЖНО!!!

Целта на кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ не е да събира и проследява сигнали за престъпления срещу дивата природа. В случай, че имате информация за незаконни действия, обърнете се към отговорната институция. Ако не знаете коя институция отговаря за вашия конкретен случай, пишете ни на kampania [@] eagleforests.org.

 

Кампанията се провежда в рамките на LIFE+ проекта „Горите на орела“ за опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел, финансиран от ЕС.

 

Повече подробности и новини около кампанията можете да намерите тук.

http://bspb.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones