• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Седем стратегически документа за опазване на природата бяха представени в Бургас
12.09.2014

Седем стратегически документа за опазване на природата бяха представени в Бургас

Седем стратегически документа с национално и регионално значение за опазване на влажните зони и приоритетни видове птици бяха представени на пресконференция в Бургас.

Документите са разработени от Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/ в рамките на проект "Живот за Бургаските езера". Първият документ е Националният план за опазване на най-значимите влажни зони в България, одобрен и приет от Министерството на околната среда и водите. Планът е инструмент с национална значимост за опазване и управление на 11-те влажни зони, включени в списъка на Рамсарската конвенция, сред които са Атанасовско езеро, езерата "Вая" и "Пода" в Бургас.
Радостина Ценова от Българска Фондация Биоразнообразие каза, че днес опазването на природата много повече от всеки друг път се нуждае от адекватно прилагане на действащото у нас екологично законодателство. Доскоро в нашето законодателство напълно липсваха т.нар. "екшън" планове за опазване на застрашени видове растения и животни. "Екшън" плановете са документи, прилагането на които следва да доведе до опазване и подобряване на природозащитното състояние на конкретния вид. Те включват най-важната и актуална биологична информация и определят необходимите природозащитни мерки за вида, каза Ценова.

В хода на проекта са разработени пет Планове за действие: за опазване на къдроглавия пеликан, големия воден бик, малкия корморан, белооката и тръноопашатата потапница.

http://www.bta.bg

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones