• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Отровен царски орел е приет в Спасителния център на Зелени Балкани
05.09.2014

Отровен царски орел е приет в Спасителния център на Зелени Балкани

Царският орел (Aquila heliaca) е приет в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани на 30.09. в критично състояние, като проявените клинични признаци са типични при отравянията с карбамат органични препарати.
 
Малко по-рано същия ден, орелът е намерен в безпомощно състояние от местни хора в района на Сакар. Птицата е открита до труп на домашно животно, по което ясно личат следи от целенасочено използване на отрова.
Трупът на животното е разпорен, вътрешностите му са изкарани навън и по тях ясно личат следи от прахообразно вещество с което са посипани органите на домашното животно. Всички мухи и техните ларви, които се намират в тази област са мъртви, а в същото време насекомите по други части от тялото, където не е попаднал химическият препарат са живи – факт, доказващ по безспорен начин, че става въпрос за използване на химическа отрова. В потвърждение на това, че е използван химически препарат за отрова е и фактът, че в близост до трупа на домашното животно е открита хартиена опаковка от химическо вещество. Всичко това насочва експертите към тезата, че трупът на домашното животно е третиран с препарата и целенасочено е използван като примамка за наземни хищници. За съжаление, жертва на това престъпление става и царският орел.
Местните жители открили безпомощния царски орел веднага подават сигнал към Зелени Балкани. На място веднага се отзовава представител на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360, който се изпълнява от Зелени Балкани в Сакар, а членове на екипа са с постоянно присъствие в района. След своевременната реакция на природозащитниците, рядката птица е транспортирана в Спасителния център и животът и е спасен. Вече няколко дни царският орел се възстановява в клетките за реанимация на Центъра, но все още не може да се каже, че животът на птицата е вън от опасност.
 
Припомняме, че използването на отровни примамки и посегателствата върху защитени видове са престъпление. В тази връзка, Зелени Балкани са уведомили компетентните институции.  
 
 
Дейностите на Зелени Балкани за проучването и опазването на царския орел се извършват с подкрепата на фондация EuroNatur.
 
За повече информация:

Градимир Градев - Зелени Балкани
е-mail : ggradev@greenbalkans.org
моб. тел: +359885 609289
 
Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
e-mail: hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: +359886570053

http://www.greenbalkans-wrbc.org/

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones