• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Студентски дипломни работи ще популяризират Беласица
16.04.2014

Студентски дипломни работи ще популяризират Беласица

Тази година в рамките на проект „Беласица отвъд граници” ще бъде подпомогнато разработването на четири студентски дипломни работи с цел да се популяризира региона, както и да се обогатят познанията за природата и културно-историческо наследство на планината.
Трима от избраните студентите са от България, двама от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и един от Национална художествена академия – София, а четвъртия е от Република Македония и е студент в Университет „Св. Кирил и Методий“ - Скопие.

Ето и темите на дипломните работи:
1. Изследване на орнитофауната по избрани маршрути и проучване възможностите за развитие на орнитологичен туризъм на територията на ПП „Беласица”;
2. Изследване на представители от сем. Кълвачови (Picidae) - Белогръб кълвач (Picoides leucotos) и Черен кълвач (Dryocopus martius) по избрани маршрути на територията на Природен парк „Беласица”;
3. Стенописите от комплекса църкви при с. Водоча (Република Македония): стилови и иконографски особености.
4. “Екология и разпространение на представители на разред Hymenoptera в планината Беласица (Екологија и дистрибуција на Hymenoptera на пл. Беласица)“
В началото на април започна теренната работа на територията на Природен парк „Беласица“ – България по изследване на птиците и проучване възможностите за развитие на орнитологичен туризъм в района. Въоръжени със специализирано оборудване и много ентусиазъм двама от дипломантите започнаха да разкриват потайностите на беласишките гори. Пожелаваме им успех и сме уверени, че тяхната работа ще донесе нови знания и възможности за развитие на туризма в планината.
Разработването на четирите дипломни работи се подпомага в рамките на проект „Беласица отвъд граници”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия и съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда (DBU).

http://forthenature.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones