• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Новo гнездо на царски орел откритo в България
11.04.2014

Новo гнездо на царски орел откритo в България

Неизвестно до момента гнездо на редкия царски орли бе открито в Стара планина. Касае се за двойка, вероятно съществуваща от десетилетия, останала до момента неизвестна. Като доказателство за това привеждаме няколко факта: в района има отделни наблюдения на птици още отпреди 10-15 години; експертите на БДЗП установиха много старо гнездо на двойката, което в момента не е активно, но по размерите му съдим, че птиците са гнездили години наред в него; двойката е от абсолютно възрастни птици.

В момента орлите гнездят в ново гнездо, което се намира на 60 метра от старото. Вероятно са се размножавали и миналата година в новото гнездо. Районът изобилства от лалугери, с които орлите се изхранват.

Много важен е фактът, че откритата двойка принадлежи към т. нар. „планински еко-тип популация” на царския орел. След изчезването преди 5 години на едната от двете известни двойки, гнездящи в Средна гора и изчезването преди 10 години на единствената известна двойка в Източни Родопи, от планинската популация на царският орел бе останала само една известна двойка. Направеното откритие дава надежда, че съществуват и други двойки, които не са открити до момента и че планинската популация на вида няма да изчезне от България.

Новата двойка бе открита от експертите по грабливи птици от БДЗП д-р Димитър Демерджиев и Добромир Добрев. Това стана възможно благодарение на наблюдение на доброволците Иван Пандъков и Пенчо Пандъков, които дадоха много ценни сведения и по този начин помогнаха за локализиране на гнездото на редкия вид, за което им изказваме специални благодарности.

Към момента в България 25 територии са заети от двойки царски орли, като в 19 от тях птиците мътят. Надяваме се, че и останалите двойки ще снесат яйца и ще пристъпят към размножаване.

Вижте повече за дейностите на БДЗП по опазване на царския орел на сайта на проекта LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България”.

http://bspb.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones