• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Предложения с конкретни мерки за опазване на горите внасят от Прозрачни планини в Министерство на земеделието и храните
20.02.2015

Предложения с конкретни мерки за опазване на горите внасят от Прозрачни планини в Министерство на земеделието и храните

На 17 февруари в 11:00 ч. връчихме лично на заместник-министъра на земеделието и храните Георги Костов над 11 500 подписа за опазване на горите като природен, туристически и културен ресурс. Освен подписката, която от Прозрачни планини събирахме през последните няколко месеца (над 8945 подписа), внесохме в МЗХ и подписка за спиране на сечите и последващо залесяване, стартирана от Инициативен комитет, гр. Шипка (2612 подписа).

С внасянето ѝ от Прозрачни планини настояват за незабавно прилагане на мерките за усъвършенстване управлението и стопанисването на горите в бъдеще. Подписката ще бъде внесена със символично дръвче, върху което ще бъдат поставени 7-те предложения:
1. Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) да издаде заповед в срок от 6 месеца всяко Горско или Ловно стопанство да запази минимум 10 % от горите си във фаза на старост (без сечи), както и всички не изсечени към момента вековни гори. Всички държавни гори да бъдат екологично сертифицирани.
2. Да се забрани износът на необработена дървесина от държавните гори.
3. В природните паркове да се забранят окончателните фази на възобновителните сечи. В Природен парк “Рилски манастир” да се забрани стопанското ползване на гората, така както е в Национален парк „Рила“. Да се спрат „санитарните сечи” – освен съгласуваните от експертния съвет на ИАГ с участие на представители на природозащитни НПО.
4. Министерство на околната среда и водите да издаде заповед – режимите за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000 да станат задължителни веднага за всички гори от мрежата.
5. ИАГ да стане независима структура от Министерство на земеделието и храните (МЗХ), за да може контролът на сечите да е независим от ползването.
6. До 9 месеца да се изготвят всички Областни планове за развитие на горските територии с активното участие на местните общности.
7. Да се възстановят всички горски контролни пунктове по пътищата и мобилните екипи за контрол на незаконни сечи. Глобите да се връщат в контролния орган.
Предложените мерки са изработени с експерти по горско стопанство и лесоустройство, а пояснителните факти около исканията може да намерите на този линк. Подписката е подкрепена от Коалиция „За да остане природа в България”, Българска туристическа камара, проект „Зелени закони” и други.

Прозрачни планини e инициатива на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Сдружение Байкария - Велинград и рибарско сдружение Балканка 2009. Целта ѝ е да се насърчи гражданското участие при управлението на планинските ресурси. Екипът работи в областта на управлението на защитени територии, гори и водите в Югозападна България. 

http://forthenature.org/

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones