• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Отпадни води се заустват в резервата "Сребърна"
20.02.2015

Отпадни води се заустват в резервата

След подаден сигнал в Регионалната инспекция по околната среда и водите – град Русе за замърсяване на водите на поддържан резерват „Сребърна“ с битово-фекални води от канализационната мрежа на село Сребърна, експертите от РИОСВ-Русе извършиха две поредни проверки, които установиха следното:

-    Към двете помпени станции са изградени „попивни езера“ за поемане на отпадните води при настъпване на авария в режима на помпите. От едно от тези „попивни езера“ (ПС №2) е изграден открит канал, отвеждащ отпадните води към езерото. На кмета на населеното място е дадено предписание да се спре  връзката на „попивното езеро“ с резервата. Кметът на с. Сребърна е издал и заповед на всички домакинства да не се изпускат отпадни води в канализацията.

-    На втората проверка са присъствали и представители на община Силистра, която е била задължена да предприеме мерки за финансиране и финализиране на проекта за канализационната мрежа до край и  пускане в експлоатация на изградената пречиствателна станция за отпадни води.

Сребърна е една от емблематичните защитени територии на България,  известна с единствената в страната колония на къдроглав пеликан. Езерото  е от огромна важност за множество водолюбиви видове, включени в Червената  книга -  тук са най-многобройните гнездови колинии  в страната на  малкия корморан, сивата гъска, блестящия ибис, лопатарката, голямата  бяла чапла, белооката потапница, кафявоглавата потапница и много други.  В  началото на зимата езерото приютява и червеногушата гъска, малката  белочела гъска, сивата гъска и голямата белочела гъска. Едни от основните проблеми са свързани с незаконния риболов в езерото с  мрежи и с лова в границите на резервата. Изграждането на спорната  пречиствателна станция, която игнорира особеностите на района и ценността на влажната зона, бе сериозна потенциална заплаха, която се реализира сега на практика.

Еутрофикацията на езерото, поради прекъснатата връзка с р. Дунав доведе до сериозни промени във влажната зона и загубата на  много видове. След изграждането на канал, свързващ езерото с реката,  започна бавно възстанояване, което днес се връща на изходна позиция с  безпрецедентното замърсяване на езерото с фекални води.

/ снимка: ©Ники Петков/

http://bspb.org/

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones