• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Рекорден брой двойки белоглави лешояди в Източните Родопи
20.02.2015

Рекорден брой двойки белоглави лешояди в Източните Родопи

Рекорден брой двойки белоглави лешояди бяха регистрирани в Източните Родопи в рамките на редовния мониторинг на единствената естествена популация  на вида в България. През периода 12-15 февруари 2015 година експерти на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Rewilding Rhodopes (По-диви Родопи), с подкрепата на РИОСВ – Хасково посетиха всички известни настоящи и исторически находища на вида в Източните Родопи. Регистрирани са общо 75 двойки със заети гнезда, като 55 от тях вече мътят, а останалите все още са в процес на строеж на гнездата си. По-голямата част от установените двойки са съставени от възрастни птици.

„И тази година се запазва положителната тенденция на увеличение на популацията на белоглавите лешояди в Източните Родопи, като регистрираните двойки са с 5 повече от 2014 година”, каза Добромир Добрев, координатор на мониторинга и експерт по лешояди от БДЗП, „Интересен факт, установен по време на мониторинга, бе и големият брой неразмножаващи се птици по долината на река Арда.”

Белоглавият лешояд е бил широко разпространен в миналото в България, но от средата на ХХ век броят му силно намалява и в началото на 70-те години на ХХ век се смята за изчезнал. През 1978 г. в Източните Родопи е установена малобройна колония с една гнездяща двойка в района на Студен кладенец, а през 1986 г. е открита колония белоглави лешояди край гр.Маджарово, състояща се от около 20 птици и 3 гнездящи двойки. Тогава започват и първите преки дейности по опазването на последните лешояди в България – мониторинг, изкуствено подхранване и работа с местните общности. Така в резултат на дългодишните усилия на БДЗП видът постепенно възстановява популацията си и днес долината на река Арда приютява една от най-големите естествени колонии на белоглави лешояди на Балканите.

Дейностите по мониторинг и опазване на лешоядите в Източните Родопи през 2015 г. се осъществяват с подкрепата на Rewilding Europe и Фондация Сегре.

За контакти и информация:

Добромир Добрев,
dobromir.dobrev@bspb.org

/снимка : © Добромир Добрев/

http://bspb.org/

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones