• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Поредно голф игрище край Балчик ще съсипе и последните черноморски степи със застрашени видове птици
18.01.2015

Поредно голф игрище край Балчик ще съсипе и последните черноморски степи със застрашени видове птици

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" възразява срещу плановете да се построи ново голф игрище върху близо 1500 декара край Балчик в едноименната защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Местни жители незабавно сформираха гражданска група за противопоставяне на поредния мегаломански проект по Черноморието и започнаха протестна подписка.

Вече са изпратени становища до институциите защо проектът не трябва да се осъществява (връзки към текстовете има по-долу).

„Момчил голф и голф игрище“ е планирано да се изгради върху редки степи, в които се срещат голям брой видове мигриращи и гнездящи птици, включително и силно застрашени видове като вечерната ветрушка и степния блатар, както и други видове като шипобедрена костенурка, пъстър смок и два вида пор.

Голяма част от местообитанията на посочените видове вече са безвъзвратно унищожени в съседната защитена зона за птици – „Белите скали”, поради изграждането на две голф игрища – „Тракийски скали” и „Блексирама”. Практиката при изграждането и функционирането на тези две голф игрища показа, че естествените местообитания се заличават напълно и се подменят с изкуствено засадени треви, които не са местни видове, построяват се сгради и пътища, създават се водни площи. По този начин се възпрепятства естествено придвижване на редките и защитени видове и се използват тревни смески, които са агресивни и силно конкурентни на местните видове. Те се поливат, за да не изсъхват и обилно се третират с химикали, за да се предотврати появата на нежелани треви.

Поради унищожаване на степни местообитания в защитени зони „Комплекс Калиакра” и „Белите скали”, включително поради изграждане на въпросните голф игрища, срещу България има заведено съдебно дело С-141/14 в Европейския съд и има опасност страната ни да плати големи финансови глоби заради неспазване на европейското природозащитно законодателство.

България има и отворено досие в Бернската конвенция заради намерението в защитена зона „Балчик” да бъдат изграждани ветрогенератори. Инвеститорът е напълно наясно, че Бернската конвенция и Европейската комисия считат това за незаконосъобразно заради влошаване на местообитанията на птиците. С намерението за изграждане на голф комплекс и вилно селище върху степни местообитания инвеститорът и община Балчик съзнателно поставят страната ни в нова неизгодна ситуация и риск от допълнителни финансови загуби поради неспазване на европейското природозащитно законодателство.

Ако бъде изградено, новото голф игрище край Балчик ще унищожи 40% от сухите тревни местообитания на територията на защитената зона. Изграждане на голф игрище има същите по характер последствия като разкриването на кариери, залесяването на пасища, ливади и мери или превръщането им в обработваеми зами и трайни насаждения, които са забранени съгласно т. 6.2 и 6.4 на заповед РД-130 от 10.2.2012 г. Последствията са същите, защото местообитанието се унищожава напълно, постоянно и необратимо в бъдещето.

Редките степни местообитания са строго защитени, както в Натура 2000, така и извън нея, на територията на цялата страна, но те са локализирани единствено в Добруджа. По Черноморското крайбрежие могат да бъдат опазени само на въпросното място.

Защитена зона „Балчик“ е и биокоридор, който свързва други две зони от Натура 2000 – „Долината на река Батова” и „Комплекс Калиакра”.
 

http://forthenature.org/

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones