• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

За 39-та поредна година броим водолюбивите птици, които зимуват в България
14.01.2015

За 39-та поредна година броим водолюбивите птици, които зимуват в България

От 16 до 18 януари Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира традиционното преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас. Над 100 доброволци и членове на БДЗП и участващите партньори, обединяват усилията си в повече от 40 екипа, които ще посетят всички големи водоеми в страната. Преброяването се организира за 39-та поредна година. В същия период ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще ни дадат отговор на въпроса „Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях?”

„Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. То е показател за промените в средата, която обитават птиците и хората”, коментира Стойчо Стойчев от БДЗП. „Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас”, допълни той.

Тази зима станахме свидетели на резки температурни промени – от вледеняващи студове до положителни градуси в началото на януари. Тези промени са свързани и с промяна в броя на зимуващите у нас водолюбиви птици. През изминалите седмици са установени няколко интересни и редки за страната видове птици, дошли от север, за да зимуват у нас. Сред тях са значителна численост на тундров (малък) лебед, и редките за нас голяма дропла, стрепет (малка дропла) и световно застрашените малки белочели и червеногуши гъски. Край Бургас е наблюдавана и рядката за нашите географски ширини черна гъска. Това е едва шестото наблюдение на този вид за нашата страна.

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, къдроглавият пеликан и други.

Към момента в страната ни са регистрирани над 20 000 от световно застрашените червеногуши гъски, което е  близо 40% от световната численост на този вид. Това значително присъствие на вида у нас отрежда огромна отговорност на страната ни към оцеляването на вида в световен мащаб. Тази зима станахме свидетели на необичайни наблюдения, свързани с червеногушите гъски. Няколко хиляди от тях бяха установени в началото на зимата в Унгария, което е необичайно за този вид, който от средата на XX век зимува основно в района на Черно море (Северна Добруджа). „През ноември ята от червеногуши гъски бяха регистрирани от района на Каспийско море в руската република Калмикия, до Унгария, което е необичайно разширение от хиляди километри на ареала на зимуване на червеногушите гъски, като причините са свързани както с климатичните промени, така и с физическите промени в средата, причинени от човешка дейност“, коментира д-р Николай Петков от БДЗП, ръководител на LIFE+ проект "Сигурно убежище за червеногушата гъска". „Подобни промени се забелязват и при други видове, като тундровия лебед, който бележи по-малка численост в традиционната за зимуване Западна Европа и променя миграционните си пътища в посока към Югоизточна Европа“, коментира още д-р Петков.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони.

Партньори в преброяването в България са Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Българска орнитологична централа и Федерация „Зелени Балкани”. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) също има съществена роля в осъществяването на преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от своите регионални звена, които ще извършват и проверки за нарушение на Закона за лова. Съдействие в преброяването ще окажат ДЛС “Дикчан” ­ с. Сатовча и община Гоце Делчев, които ще подпомогнат преброяването в района на р. Места и яз. Доспат.

Ако желаете да се включите, можете да се свържете с представител на регионалните офиси на БДЗП

За допълнителна информация:

Волен Аркумарев

БДЗП / БърдЛайф България

Моб. тел.: +359 879 119 084

e-mail: volen.arkumarev@gmail.com

 

/снимка: Ники Петков/

http://bspb.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones