• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Червеногуша гъска с цветен пръстен свърза два Лайфски проекта
23.12.2014

Червеногуша гъска с цветен пръстен свърза два Лайфски проекта

В началото на декември до екипа на проекта „Сигурно убежище за червеногушата гъска“ (LIFE 09 / NAT / BG000230) достигна интересна новина. Наши колеги от Унгария са наблюдавали червеногуша гъска с поставен цветен пръстен в смесено ято от червеногуши и големи белочели гъски в местността Nagy-szik, близо до Национален парк Хортобаги. Птицата е имала жълт пластмасов пръстен с инициали „ZZ“, от което стана ясно, че това е червеногуша гъска, опръстенена през февруари 2013 г. в България.

Тази зима за първи път се наблюдава струпване на 2000 червеногуши гъски в Национален парк Хортобаги, като се има предвид, че традиционните зимовища на вида са в Румъния и България (Добруджа). Досега броят на червеногушите гъски в Унгария е достигал най-много до няколко стотин.

Наблюдаваната чевреногуша гъска е мъжки възрастен индивид, опръстенен в близост до Защитена зона „Шабленски езерен комплекс“ в България (BG0000156), с цел да се научи повече за миграцията и местообитанията на този световно застрашен вид. В момента червеногушата гъска е най-застрашената от всички видове гъски, със статус „Застрашена“ в Червения списък на световно застрашените от изчезване видове на IUCN. LIFE+ проектът „Сигурно убежище за червеногушите гъски“ обединява усилията на природозащитници, местни ловци и фермери в търсенето на решение на проблемите и заплахите, пред които е изправен вида в неговите ключови зимовища. Проектът е подкрепен и от партньорите от Кралското дружество за защита на птиците и Тръста за дивите птици и влажните зони (WWT).

Червеногушата гъска е наблюдавана да се храни в местност, възстановена в рамките на LIFE+ проект „Възстановяване на хабитата на езерото Содик в Хортобаги“ (LIFE NAT07/H/000324). Тази област приютява големи ята от зимуващи гъски, а в този случай и червеногуша гъска, опръстенена от LIFE+ проект в България. Добрата мрежа от контакти с експерти по видовете гъски в Европа и Азия спомогна да се установи бърз контакт между членовете на екипите на двата проекта.
В началото на декември до екипа на проекта „Сигурно убежище за червеногушата гъска“ (LIFE 09 / NAT / BG000230) достигна интересна новина. Наши колеги от Унгария са наблюдавали червеногуша гъска с поставен цветен пръстен в смесено ято от червеногуши и големи белочели гъски в местността Nagy-szik, близо до Национален парк Хортобаги. Птицата е имала жълт пластмасов пръстен с инициали „ZZ“, от което стана ясно, че това е червеногуша гъска, опръстенена през февруари 2013 г. в България.

Тази зима за първи път се наблюдава струпване на 2000 червеногуши гъски в Национален парк Хортобаги, като се има предвид, че традиционните зимовища на вида са в Румъния и България (Добруджа). Досега броят на червеногушите гъски в Унгария е достигал най-много до няколко стотин.

Наблюдаваната чевреногуша гъска е мъжки възрастен индивид, опръстенен в близост до Защитена зона „Шабленски езерен комплекс“ в България (BG0000156), с цел да се научи повече за миграцията и местообитанията на този световно застрашен вид. В момента червеногушата гъска е най-застрашената от всички видове гъски, със статус „Застрашена“ в Червения списък на световно застрашените от изчезване видове на IUCN. LIFE+ проектът „Сигурно убежище за червеногушите гъски“ обединява усилията на природозащитници, местни ловци и фермери в търсенето на решение на проблемите и заплахите, пред които е изправен вида в неговите ключови зимовища. Проектът е подкрепен и от партньорите от Кралското дружество за защита на птиците и Тръста за дивите птици и влажните зони (WWT).

Червеногушата гъска е наблюдавана да се храни в местност, възстановена в рамките на LIFE+ проект „Възстановяване на хабитата на езерото Содик в Хортобаги“ (LIFE NAT07/H/000324). Тази област приютява големи ята от зимуващи гъски, а в този случай и червеногуша гъска, опръстенена от LIFE+ проект в България. Добрата мрежа от контакти с експерти по видовете гъски в Европа и Азия спомогна да се установи бърз контакт между членовете на екипите на двата проекта.

http://bspb.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones