• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

EVN България Електроразпределение монтира уникални за България изолатори за опазване на лешоядите в района на Сливен
18.11.2014

EVN България Електроразпределение монтира уникални за България изолатори за опазване на лешоядите в района на Сливен

В края на октомври 2014 г. екипи на EVN България Електроразпределение монтираха изолации по въздушен 20-киловолтов електропровод в района на местността „Каракютюк“ до град Сливен.
Дейностите имат пряка връзка с изпълнението на проект „Завръщане на лешоядите в България“ LIFE08 NAT/BG/278, макар че самият проект не предвижда средства за обезопасяване на стълбовете.

Изолаторите, необходими за обезопасяването на 6 желязо-решетъчни електрически стълба бяха предоставени от Зелени Балкани и закупени благодарение на съдействието на Фондация Приятели на Сафари парк Beekse Bergen, Холандия. От своя страна, ЕVN България оказа подкрепа по проекта и закупи допълнителен брой изолатори, необходими за обезопасяването на още 8 желязо-решетъчни стълба. По този начин всички 14 стълба, идентифицирани като опасни за птиците, бяха обезопасени с новите изолиращи съоръжения.

Монтираният тип изолатори са ново техническо решение за обезопасяване на желязо-решетъчни ел. стълбове и се използват за първи път в България. Те са тип „MST-дистанционери“, които предотвратяват контакта между крилете на птиците и електропроводниците. По този начин от една страна се предпазва животът на птиците, а от друга не възникват аварии по мрежата. Новият тип изолатори вече се използват успешно в някои европейски страни.

Обезопасената електроразпределителна линия се намира на територията на Природен Парк „Сините камъни“ край Сливен и минава непосредствено до волиерата за адаптация на белоглави лешояди, поддържана по проект Завръщане на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278. За да се следва такъв труден и пресечен терен, се използват специални желязо-решетъчни стълбове. За съжаление обаче, точно този тип стълбове се оказаха изключително опасни за нашите лешояди. От една страна, птиците не ги възприемат за заплаха, а от друга - при лошо време и слаба видимост лесно ги намират и използват за кацане. При размах на крилете от над 2,70 см, лешоядите неволно докосват жиците и стават мигновена жертва на тока.
Това е изключително жестока и безсмислена смърт за птиците, пропътували хиляди километри, за да заживеят на свобода в Балкана. От 2011 година насам, само тази линия причини смъртта на шест лешояда. Сред тях бе и белоглавият Матей, специално докаран от Зоопарка Острава, Чехия и поверен на нашите грижи.
През зимата на 2013 г. EVN България монтира върху стълбовете друг вид предпазни съоръжения – т. нар. „бодливки“, чиято цел е да не позволяват на птиците да кацат на желязо-решетъчните стълбове. С цел допълнителни мерки за опазване на птиците, сега бяха монтирани и новите MST-дистанционери.

Дейностите по опазване на лешоядите са част от съвместното дългогодишно сътрудничество между Зелени Балкани и EVN България Електроразпределение по опазване на околната среда.

Предвид предимствата, които дават новите изолатори, EVN България Електроразпределение ще използва такива устройства и в рамките на своя проект “Живот за царския орел” (Life for safe grid). Проектът е с финансиране по програмата LIFE+ на Европейската комисия и се изпълнява от дружеството в районите на общини Елхово, Тополовград, Харманли.
Неговата цел е да се намали смъртността при царския орел (Aquila heliaca), причинявана от сблъсък с електропроводи в най-важните обекти от мрежата „Натура 2000“.

Надяваме се, с поставянето на MST-дистационерите да приключи заплахата за лешоядите в района на Каракютюк.

Благодарим на EVN за тяхната изключително отговорна политика за опазването на околната среда, за тяхното съдействие и отзивчивост!

Приветстваме тези усилия и ще продължаваме да работим заедно с компанията, за да ограничим щетите от токовите удари както върху крайните потребители, така и върху едно от нашите най-големи природни богатства - птиците!

http://forthenature.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones