• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

В търсене на мигриращите червеноноги ветрушки
10.10.2014

В търсене на мигриращите червеноноги ветрушки

Последните две седмици на месец септември екипи на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) проведоха проучване на есенната миграция на червеноногата (вечерна) ветрушка в Добруджа и Черноморското крайбрежие. По–специално целта на изследването бе да се локализират местата с концентрация и нощуване на тези редки грабливи птици и да се събере данни за застрашаващите ги фактори. Видът е изявен мигрант и зимата прекарва в Африка.
 

Проучването се осъществи в рамките на проект „Опазване на червеноногата ветрушка в Карпатския басейн“ (LIFE11/NAT/HU/000926), финансиран от програма Лайф + на ЕС и изпълняван от MME (унгарския партньор на BirdLife). В рамките на този проект са поставени сателитни предаватели на няколко птици, като целта е да се проучи, съберат данни и анализира миграцията на вида. В началото на септември успешно бяха поставени предаватели на две мъжки и една женска ветрушка в района на делтата на река Дунав в Румъния. Непосредствено след това, соколите се отправиха на юг към българската част на Добруджа. Целта на екипите на БДЗП бе да успеят да намерят тези птици и да открият местата, където те се концентрират и нощуват. На 25.09.2014 г. в района около гр. Добрич бе наблюдавана женската червенонога ветрушка Карма, ловуваща заедно с ято от 41 птици. Вечерта ятото нощува в полезащитните пояси в района, а на следващия ден се отправи на дългия път към Африка.
 

По време на проучването екипите на БДЗП успяха да наблюдават над 1000 мигриращи червеноноги ветрушки и да установят над 50 места за нощуване, главно в полезащитните пояси на Добруджа и на различни места в Югоизточна България.  
 

Червеноногата ветрушка е дребен сокол, чиято популация рязко намаля последните десетина години в страната ни и достигна до критичния праг от 3 известни двойки през 2012 г. Това е причината видът да е включен в Червената книга на България в категория „Критично застрашен“, а с оглед намаляващата му численост в Европа – да е част от Световния Червен списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN).  БДЗП отдавна работи по опазването на вида, като една от основните природозащитни мерки е поставянето на изкуствени гнездилки в подходящи местообитания с цел привличане на ветрушката към загнездване. През 2013 г. за първи път в България 4 двойки успешно отгледаха малки в изкуствените къщички, поставени от БДЗП.
 

http://bspb.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones