• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Спасителният център за диви животни ще съдейства на институциите по случая в Сребърна
26.03.2015

Спасителният център за диви животни ще съдейства на институциите по случая в Сребърна

Вчера, за съжаление, всички ние станахме свидетели на  една голяма загуба за биологичното разнообразие на България с намерените мъртви 21 къдроглави пеликана в гнездовата колония на птиците в резервата „Сребърна“.
Представител от екипа ветеринарни лекари на Спасителния център на Зелени Балкани веднага влезе във връзка с всички компетентни институции по случая – ОДБХ Силистра, РИОСВ Русе, МОСВ.

Стана ясно, че птиците са умирали постепенно, в рамките на една седмица. След изваждането им от колонията, само 4 са били в състояние, в което е възможно да се направи аутопсия. Всички те са били в изключително слаби, а 3 от тях и с инвазия от вътрешни паразити.

Колегите, от ОДБХ Силистра са изпратили проби в лабораторията на БАБХ в София, от където очакваме резултати до дни.

Ветеринарните лекари на Спасителния център за диви животни са единодушни, че в момента е от съществено значение изолирането  причината за смъртта на птиците. В противен случай колонията, която е единствена в България, е сериозно застрашена.

В тази връзка екипът ни изрази готовност да съдейства на институциите, при евентуално установяване на следващ случай на болни или умрели пеликани, където над двадесет годишния опит в лечението диви животни на ветеринарните ни специалисти, ще бъде от съществена полза.

Към момента поддържаме връзка с колегите в района и сме в постоянна готовност да реагираме, при нужда.

Допълнителна информация за вида:

Къдрогравият пеликан е един от видовете застрашени от изчезване в световен мащаб. Вписан е в Червен списък на световнозастрашените видове (IUCN Red List) – в категорията Уязвим (Vulnerable VU).

В България гнезди само в езерото Сребърна (от средата на XX в.). През периода 1954–2005 г. числеността му е между 29 и 128 -  средно 67 двойки). По време на миграцията и през зимата се среща по Черноморското крайбрежие и по-рядко във вътрешността на страната. Освен в Сребърна пеликани в Европа гнездят още само на 3 места - по Волга, делтата на Дунав и в Гърция.

Наличието на колония на къдроглави пеликани в резеравт Сребърна е една от причините за неговата изключителна значимост – в международен мащаб, включително и за включването му в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Броят на умрелите пеликани през последните дни се равнява на значителен процент от популацията на вида в страната, което определя събитията като значима загуба за биологичното ни разнообразие.

За повече информация:
Христина Клисурова – ветеринарен лекар
Спасителен център за диви животни – Зелени Балкани
Тел.: 08865700553 e-mail: hhristova@greenbalkans.org

http://www.greenbalkans.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones