• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

27 млади египетски лешоядчета напуснаха успешно гнездата в България и Гърция през 2015
19.10.2015

27 млади египетски лешоядчета напуснаха успешно гнездата в България и Гърция през 2015

Мониторингът на заетите гнездови територии на вида в България показа, че 22 от общо 27 двойки са замътили.  От тях поколение успешно отгледаха 19 двойки (4 в Северна България и 15 в Източните Родопи), като общият брой на малките беше 25. Това е сравнително висок процент успешни двойки египетски лешояди през тази година, като се има предвид, че 3 от двойките са новосформирани (2 в Северна България и 1 в Източни Родопи) и за тях е нормално да не отгледат потомство през първите 1-2 години, поради липса на опит.


По време на мониторинга на египетските лешояди в Гърция, бяха установени 10 заети територии, от които осем бяха обитавани от двойки и две – от единични птици. Шест двойки пристъпиха към инкубация, като четири от тях излюпиха общо пет малки, но само три малки от две двойки в североизточната част на страната успяха да излетят успешно. Eдна от двойките в района на Гръцка Тракия се провали по време на инкубация (мътилото беше от две яйца) и въпреки че в гнездото беше инсталиран фотокапан, не може да бъде определена ясна причина за провала на гнезденето. Друга двойка в района на Метеора също се провали по време на инкубация, като отново причината не можеше да бъде определена. Едно от малките, на около 20-девна възраст, беше изядено от лисица, а друго беше намерено мъртво в гнездото и се надяваме скоро да знаем повече за причината за смъртта му (след като бъдат налични резултатите от токсикологичните изследвания, които в момента се извършват в специализирана лаборатория в Испания).

Как LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ помогна на лешоядите да отгледат успешно потомството си?

Подхранване: Още след завръщането от Африка, по-голямата част от двойките в България и Гърция беше редовно подхранвана с безопасна храна. По този начин двойките бяха стимулирани да загнездят и да отгледат потомство, като рискът от смъртни случаи поради отрови се понижава. В зависимост от спецификите на района, плътността на двойките, наличието на конкурентни видове и ресурсите, с които проектът разполага, част от двойките беше подхранвана индивидуално (в близост до гнездото) с малки количества месо (1-3 кг) на всеки 2-3 дни. Друга част от двойките беше подхранвана групово веднъж седмично с по-голямо количество месо на специализирани площадки за подхранване на мършоядни птици. Подхранване на площадки беше използвано и за привличане на скитащи птици, за да могат да останат в района и да сформират двойка – какъвто беше случаят в Природен Парк Русенски Лом, където подхранване се извършваше на 2 площадки едновременно и усилията се увенчаха с успех – през тази година там се сформира двойка, която отгледа потомство (през 2014 г. в района имаше само 1 женска птица).

В България, тази година подхранване беше извършено на 19 двойки (седем в Северна България и 12 в Източните Родопи), благодарение на усилията на 11 местни сътрудници по проекта, като общо бяха извършени над 400 подхранвания и бяха изнесени на лешоядите над 10 тона отпадъчно  месо (предоставено от фермери и кланици).

В Гърция индивидуално подхранване (близо до гнездата) беше извършено при три двойки (две в североизточната част на страната и едно в Метеора). При една двойка тази дейност беше преустановена, защото малкото беше изядено от лисица, а при друга – след като възрастните птици бяха намерени отровени. Три от двойките в района на Националния парк Дадя се облагодетелстват от площадката за подхранване на територията на парка, която функционира вече над 20 години. Една от трите двойки в района на Метеора посещава редовно площадката за подхранване, която беше отворена отново в рамките на проекта.

Охрана на гнезда: Безпокойството по време на мътене или докато има новоизлюпени пиленца в гнездото може да доведе до провал на двойката. Критичен е и периодът около първия полет на малките (края на юли, началото на август), когато поради липса на опит някое от тях може да падне от гнездото, да се нарани или да стане жертва на хищник. Ето защо, всяка година проектът осигурява охрана на гнездата и малките.

В България през месец август, подобно на 2014 г., беше организирана доброволна програма за охрана на гнезда в Източни Родопи където е концентрирана основната част на националната популация на вида. В мероприятието с включиха 12 човека от България и двама доброволци от Литва и Германия, като още няколко човека подпомагаха доброволците, Охранявани ежедневно бяха 13 от общо 15 успешни гнезда (или 18 от 21 малки) в района. В северна България всичките 4 успешни гнезда с общо 4 малки бяха обект на охрана, като дейността беше извършвана от местните хора, които подхранват лешоядите.

В Гърция, всичките четири гнезда в североизточната част на страната бяха охранявани от юни 3-5 дни на седмица. След провала на една от двойките и смъртта на малкото при друга двойка, само две гнезда останаха обект на охрана, която беше извършвана ежедневно (от началото на юли до отлитането на лешоядите към Африка). Дейността беше извършена от доброволци други страни чрез EVS (Европейска Доброволческа Служба) и Гърция. В Метеора, две гнезда бяха надзиравани редовно като част от схемата за подхранване на птиците.

Тази година две малки бяха спасени благодарение на охраната на гнезда – едно в Гърция и едно в България. В началото на август едно малко от североизточна Гърция беше спасено, след като падна от гнездото и не беше способно само да се върне в него.  В края на август, единственото малко от Природен парк “Русенски Лом”, Северна България, беше изоставено от родителите и в началото на септември беше взето от гнездото и изпратено в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, в Стара Загора. Всички останали 27 малки от България и Гърция напуснаха гнездата успешно.

Египетските лешояди вече започнаха да напускат Балканите и да се отправят към Африка, където ще прекарат зимата. Младите птици за първи път ще се изправят пред огромното предизвикателство на миграцията. Пожелаваме им сигурен и лек път – дано успеят да оцелеят, и след няколко години да се завърнат по родните места!

/Снимка : Мария Крумова/

http://bspb.org/

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones