• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Трипръстият кълвач е застрашен от изчезване в България и Европа
07.09.2015

Трипръстият кълвач е застрашен от изчезване в България и Европа

Необходими са спешни мерки за ограничаване на сечите в малкото останали запазени вековни гори. Проучвания на експерти от Българска Фондация Биоразнообразие констатираха, че без спешни мерки трипръстият кълвач би могъл да изчезне до десетилетие от България. Въпреки изключително задълбочените проучвания, видът бе констатиран само на няколко места в Рила, Пирин и Западните Родопи, „Баташки Снежник“. Предполага се, че общата му численост не надхвърля стотина гнездящи двойки.

В миналото видът е бил обикновен обитател на старите смърчови гори в нашите високи планини. Днес за съжаление той е практически изчезнал като гнездящ в над 90 % от потенциалните подходящи местообитания в Западните Родопи, Пирин и Рила. Една от основните причини за това е интензификацията на горското стопанство и размаха на санитарните сечи в тях. Доскоро основен приоритет в стопанисването на горите бе отстраняването на сухата и паднала дървесина. Трипръстият кълвач се храни само с насекоми, живеещи от мъртвата дървесина и изчезва след „изчистването“ на горите от мъртви дървета при санитарните сечи. В момента, неповлияни от санитарни сечи са само горите в Националните паркове и резервати, както и някои стопански гори, до които още няма направени пътища за дърводобив и единствено по тази причина не са провеждани санитарни сечи в тях.
Бъдещето на вида изглежда изключително мрачно. В защитени територии като Националните паркове Пирин и Рила, както и резерватите Беглика и Мантарица се намират едва около 40% от вида. Навсякъде извън защитените територии дърводобивът се интензифицира и проучвания в Западните Родопи показват, че някои от находищата му са маркирани на 100% за сечи. Така на практика до едно десетилетие трипръстият кълвач би могъл да изчезне извън защитените територии в България, а популацията му в защитените територии е твърде малка и разпокъсана и не би могла да оцелее самостоятелно в дългосрочен план.
Натура 2000 би могла да изиграе ключова роля за опазването на трипръстия кълвач, тъй като по правило във всички гори в Натура 2000 би трябвало да се обособят минимум 10% вековни гори за опазване. И въпреки взетото политическо решение от Министерство на земеделието и храните за това сечите продължават и единственото, което ги спира са липсата на пътища до горите в затворените басейни.

В тази връзка Българска Фондация Биоразнообразие призовава:

- Максимално бързо да бъдат определени 10% вековни гори във фаза на старост, които да бъдат опазвани в Натура 2000 без никакви сечи;
- В останалите 90% от Натура 2000 да се преустанови изсичането на дървета с дупки на кълвачи, както и да се позволи в гората да има не по- малко от 10% мъртва дървесина;
- Да бъде обявена защитена зона „Рила буфер“, за да се защитят просторни местообитания на трипръстия кълвач в Рила;
- Да не бъде увеличаван дърводобива под формата на санитарни сечи в Националните паркове Пирин и Рила и Природен парк Рилски манастир.

/снимка: Петър Шурулинков/

http://forthenature.org/

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones