• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

ЕК ни размахва пръст заради Калиакра
21.06.2012

ЕК ни размахва пръст заради Калиакра

Европейската комисия изразява загриженост, че България не е провела оценка на възможните въздействия, които ветроенергийни и други проекти могат да имат в защитените зони от района на нос Калиакра.

По предложение на комисар Янез Поточник ЕК е изпратила мотивирано становище, в което България се призовава да спази действащото законодателство на ЕС.

Ако страната ни не изпълни това искане в рамките на два месеца, Комисията може да отнесе казуса до Европейския съд.

Стигне ли се до там, ЕК може да поиска изпълнение на временни мерки, както и изместване на съответните проекти, отбелязват от пресслужбата на ЕК.

Съгласно Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, всеки проект, който би могъл да има значително отрицателно въздействие върху райони, влизащи в защитени зони по "Натура 2000", следва предварително да бъде подложен на оценка преди началото на работите.

Също така Директивата за оценяване на въздействието върху околната среда (ОВОС) има за цел да осигури провеждането на адекватна оценка на всеки един проект, който би могъл да окаже значително въздействие върху околната среда, преди одобряването му.

По-рано ЕК вече бе образувала процедура срещу България, тъй като в района на Калиакра - който е от голямо значение за птиците - териториите, определени като "специални защитени зони" (СЗЗ) по Директивата за птиците, не са достатъчни.

Настоящият повод за загриженост (свързан с предишния казус, но в същото време самостоятелен) се дължи на факта, че България е дала разрешение за значителен брой стопански дейности в района на Калиакра без подходяща оценка по ОВОС, и че тази практика продължава.

Разрешено е изграждането на хиляди вятърни турбини, както и изпълнението на около 500 други проекти, без адекватна оценка на въздействието им върху уникалните местообитания и биологични видове в района на Калиакра, както и върху хилядите птици и прилепи, прелитащи ежегодно над този район при тяхната миграция към и от Африка.

Не е отчетен и кумулативният ефект от проектите, въпреки че това се изисква и по трите посочени директиви.

През декември 2008 г. и септември 2011 г. Европейската комисия изпрати до българските власти официални уведомителни писма във връзка с неспазването на съответните европейски директиви.

Въпреки че българските власти поддържаха редовен контакт с ЕК и предоставиха информация, даваща възможност за допълнителен анализ, България продължава да е в нарушение на трите директиви.

Поради това бе изпратено мотивирано становище, по което страната ни може да се произнесе в рамките на два месеца.

http://www.vesti.bg

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones