• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

БДЗП в 5-тата Среща на страните членки на Афро-Евроазиатското споразумение за водолюбивите птици (AEWA)
30.05.2012

БДЗП в 5-тата Среща на страните членки на Афро-Евроазиатското споразумение за водолюбивите птици (AEWA)

БДЗП беше официален участник в 5-тата Среща на страните членки на Афро-Евроазиатското споразумение за водолюбивите птици (AEWA), проведено от 14 до 18 май във френския град Ла Рошел.

Над 200 представители на министерства и държавни агенции, НПО и експерти се събраха да дискутират належащите природозащитни мерки, необходими за решаване на проблемите, стоящи пред мигриращите водолюбиви птици в Афро-Евразийския регион.

AEWA е междуправителствено споразумение, което се администрира от Програмата за околна среда на ООН (UNEP) и е посветено на опазването на мигриращите водолюбиви птици като пеликани, жерави, щъркелови, рибарки и фламинги и техните местообитания в рамките на техния ареал. Темата на срещата на страните членки бе „Мигриращите водолюбиви птици и хората – споделящи заедно влажните зони”. Темите в програмата на срещата включваха : въздействие на електро преносната мрежа, стимулиране на съвместни би-латерални дейности, подкрепа на прилагането на приоритети от програмата на AEWA особено в Африка. Одобрени бяха няколко плана за действие за опазване на видове, включително за червеногушата гъска и резолюции, касаещи дейността на БДЗП, като проблемите за електрическите стълбове, възобновяемите енергийни източници и опазване на прелетните птици.

БДЗП хоства координацията на международната работна група на AEWA за червеногушата гъска, която ще координира изпълнението на плана за действие. Бяха създадени полезни работни контакти и проведени разговори с представителите на Европейската асоциация на ловците по проблеми с лова и бракониерството в България, разговори с представители от държавните институции от страните, лежащи по прелетния път на българските египетски лешояди в Африка.

http://bspb.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones