• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Нетипични видове птици наблюдавани край София
30.05.2012

Нетипични видове птици наблюдавани край София

Няколко орнитолози, работещи в близост до столицата, почти едновременно са наблюдавали ята розови скорци (Sturnus roseus), съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Регистрирани са над 390 индивида.

Наблюденията са от районите на селата Петърч, Мировяне и Житен.

Присъствието на вида по тези места е по-скоро със случаен характер и буди особен интерес.
Вероятно се касае за скитащи птици, смятат специалистите.

Характерно за розовия скорец е, че образува големи гнездови колонии, но не гнезди редовно в страната.

В близост до софийския околовръстен път е забелязан и един възрастен сив жерав (Grus grus), който също предизвиква интерес.

Едни от последните гнездови находища на сив жерав в страната са от разположените недалеч Алдомировско и Драгоманско блато, отбелязват от БДЗП.

Дивечовите популации при едрия дивеч постепенно нарастват във всички ловностопански райони, показва анализът на пролетната таксация за 2012 г. относно състоянието на дивечовите запаси в България, приета от ловния съвет към Изпълнителната агенция по горите.

Общата численост на благородния елен възлиза на над 21 хил. броя, което е увеличение от 1% спрямо миналата година.

При елена лопатар увеличението е с 4,5 на сто, като общата му численост възлиза на над 6500 екземпляра. И при този вид дивеч женските имат превес.

Запасът от сърна в страната е над 87 700 броя. За тази година увеличението е 2072 броя повече или 2,4 на сто.

Дивите свине са близо 80 хил.,

като и при тях се констатира повишаване на запаса, който е в рамките на допустимия за страната. Увеличението е с 3,6 на сто спрямо 2011 г.

Броят на муфлоните е 4595, което е с 3,7% по-малко в сравнение с м.г.

Данните показват, че с близо 1% са се увеличили глухарите през тази година. Зубрите наброяват 25, с 6 повече от миналата година. Този вид дивеч се стопанисва единствено в района на Държавно ловно стопанство-Воден.

Само в района на Държавно ловно стопанство-Витиня пък се срещат тибетски якове. Числеността им е 18 броя, същата като през 2011 г.

Въпреки тежката и продължителна зима популацията от дребен дивеч показва бавен, но стабилен растеж, особено в районите, стопанисвани от ловните дружинки.

Най-голямо увеличение се наблюдава при фазана - с 8,5 на сто. При яребицата и кеклика има над 2% ръст.

При хищниците се наблюдава също тенденция на увеличаване

Към април 2012 г. броят на вълците е 2240, което е с 7,5 на сто повече, отколкото през 2011 г. Броят на чакалите е 41 345, с 2002 повече от миналата година.

Единствено при лисицата се наблюдава спад от 2,7 на сто.

Като цяло здравословният статус на дивеча в България е добър, отчитат от ИАГ.

Снимка: Rollin Verlinde

http://www.vesti.bg

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones