• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Нова защитена местност ще пази влажни зони и други ценни местообитания
22.05.2012

Нова защитена местност ще пази влажни зони и други ценни местообитания

Нова защитена местност ще бъде официално обявена в България - при река Веселина в землищата на селата Къпиново и Миндя край Велико Търново, съобщиха от международната природозащитна организация WWF. Защитената местност включва комплекс от влажни зони и други ценни природни местообитания, между които крайречни гори, пасища и ливади.

Официалната заповед за обявяването на местността ще бъде връчена на 22 май 2012 г., вторник, от 11,00 часа, в село Миндя, община Велико Търново. Събитието съвпада с Международния ден на биологичното разнообразие и се организира от Министерство на околната среда и водите по гражданска инициатива на жителите на село Миндя и под патронажа на кмета на Община Велико Търново с идеята за опазване на природата и ползите за местните общности.

След официалната част Иван Христов, координатор на програма "Води" на WWF - България, ще разкаже за възстановяването на стария меандър на река Веселина при с. Миндя, който попада в границите на новата защитена местност. Той ще представи и добри практики от опита на WWF в управлението на влажни зони.

До възстановяването на речното корито се стигна по идея на сдружение "За Веселина" и ловно-рибарската дружинка от село Миндя и беше извършено по проект, финансиран от WWF и фондация DOEN. Досега WWF участва в няколко възстановявания на крайречни влажни зони: подобряване на водния режим на блатото Кайкуша в Природен парк Персина и мочурищата на река Осъм при селата Българене и Обнова, които пряко подпомагат опазването на редки видове птици и растения, както и при река Русенски Лом в района на Ивановските скални църкви, с което се намали риска от щети при наводнения.

http://www.3e-news.net

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones