• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

В търсене на вечерните ветрушки
16.08.2012

В търсене на вечерните ветрушки

 В търсене на последните вечерни ветрушки в България се впуснаха доброволците на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в периода от месец май до края на юли. Дейностите по проучването на този изключително рядък, застрашен и атрактивен вид сокол са ключови в стартиралия през април проект на БДЗП „Заедно за вечерната ветрушка”, финансиран по програма М-Тел ЕКО Грант 2012.

От многоброен и разпространен в миналото вид, днес вечерната ветрушка е почти изчезнала от България, поради което е вписана в Червената книга. „За почти три месеца детайлни проучвания успяхме да локализираме само три гнездящи двойки за територията на цялата страна. Всички те се намират в Сливенска област. Разполагахме с данни за вечерни ветрушки и около Бургас и Плевен, но там не успяхме да открием гнездящи двойки” - сподели координаторът на проекта Свилен Чешмеджиев.

Гнездата са установени на група единични тополи сред обширна обработваема територия с различни земеделски култури – царевица, слънчоглед, люцерна и изоставени земи. В съседство с вечерните ветрушки бяха открити и гнезда на други видове дневни грабливи птици – черношипа ветрушка, сокол орко и белоопашат мишелов.

През есента предстои поставяне на 50 броя изкуствени гнездилки за вечерната ветрушка с цел осигуряване на подходящи места за гнездене. За повече информация посетете www.mtel.bg/mtel-eko-grant-2012.


Свилен Чешмеджиев – координатор на проекта
0878 599 383, svilen.cheshmedjiev@bspb.org

http://bspb.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones