• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Успешен сезон за водолюбивите птици на остров Персин
16.08.2012

Успешен сезон за водолюбивите птици на остров Персин

Успешно приключи размножителният сезон за водолюбивите птици в блатата на остров Персин. За разлика от миналата година, когато през месец юли влажната зона беше пресъхнала, през 2012 г. водното ниво се задържа, което е причината за големия брой водолюбиви птици, които регистрираха екипите на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Дейностите по мониторинга са важна част от дарителския проект на ДПП „Персина”, изпълняван от БДЗП – „Спасяването на Пеликана”.

И през тази година блатата на остров Персин се утвърдиха като един от най-значимите комплекси от влажни зони по поречието на река Дунав. Именно тук успешно отгледаха малките си две двойки неми лебеди, десетки двойки големи и червеноврати гмурци, белооки и кафявоглави потапници. С изключително висока численост за страната се откроиха белобузите рибарки - над 220 двойки и черновратите гмурци - около 10 двойки. Рибарките гнездят на плаващи гнезда от водна растителност в блатата.

По време на проучването екипите ни наблюдаваха няколкократно един от символите на влажните зони по река Дунав – къдроглавия пеликан. Именно с цел стимулиране към загнездване, през 2010 год. бе изградена изкуствена платформа за този световно застрашен вид в блато Песчина, но поради ниското ниво на река Дунав и липсата на вода във влажната зона в началото на месец март и през тази година пеликаните не успяха да „открият” своя нов дом.

Проектът „Спасяването на Пеликана” е класиран на първо място и награден от Дарителската програма на Мото – Пфое за опазване на природното и културното наследства на България – 2011.

За повече информация:
Свилен Чешмеджиев – регионален координатор
0878 599 383
svilen.cheshmedjiev@bspb.org

http://bspb.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones