• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

WWF се грижи за 10 природни парка в България
31.07.2012

WWF се грижи за 10 природни парка в България

Международната природозащитна организация WWF (wwf.bg) започна проект за възстановяване на редки и застрашени дървесни и растителни видове в десет от 11-те природни парка на България. От българския офис на екоорганизацията съобщават, че проектът обхваща природните паркове Витоша, Златни пясъци, Русенски Лом, Шуменско плато, Българка (край Габрово), Персина (край Белене), Врачански Балкан, Рилски манастир, Сините камъни (край Сливен) и Странджа.

Работи се в тясна връзка с администрациите на парковете, които са подчинени на Изпълнителна агенция по горите.

Проектът предвижда до края на 2013 г. да се извърши залесяване с клек, върба, ясен, бяла и черна топола, липа, цер, дъб, бук и бряст на обща площ над 20 хил. кв. м.

Ще се засадят редки и застрашени растителни видове като бяла и жълта водна лилия, водна детелина, рилски ревен и рилска иглика на площ 7 хил. кв. м. и ще се възстановяват характерни странджански растения като колхидски джел и тис на площ 3 хил. кв. м.

Ще се опазват карстови извори в Шуменско плато, които имат голямо значение за гората и впечатляващите скални образувания в природния парк.

Върху 100 хил. кв. м. в Странджа ще се отгледат млади гори за висококачествена дървесина по новаторския Саарландски метод, използван от германските лесовъди, който съчетава опазването на горските местообитания с най-щадящите природата техники за добив на дървесина.

Природните паркове, заедно с националните паркове, резерватите и защитените местности, са част от екологичната мрежа на страната, която общо обхваща едва 5% от територията на България.

Природните паркове включват най-често стари гори, в които се срещат редки видове животни като рис, мечка, вълк, лалугер, скален орел, черен кълвач, сухоземна костенурка и много други.

Амбициозният проект се осъществява с финансовата подкрепа на Societe Generale Експресбанк.

http://www.vesti.bg

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones