• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Освобождаваме орли по проект „Опазване на световнозастрашени и редки за България птици”
25.07.2012

Освобождаваме орли по проект „Опазване на световнозастрашени и редки за България птици”

На 25.07.2012 г. ще освободим следващите две птици от целевите видове по проект
„Опазване на световнозастрашени и редки за България птици”, финансиран по програмата М-Тел ЕкоГрант.

Това са орелът змияр Змиюн и малкият креслив орел Борил. Змиюн, за който вече информирахме по-рано, е готов за освобождаване в природата, след като премина успешен курс на лечение и възстановяване в Спасителния център на Зелени Балкани. Той пристигна надупчен от сачми и със счупено ляво крило.

За съжаление, единият малък креслив орел - Креа, който първоначално искахме да освободим заедно със Змиюн, се възстановява бавно, и все още не е готов да напусне Центъра. Ето защо, неговото място ще заеме друг представител на вида, с гордото име Борил. Той беше приет през месец юни с изключително ниско тегло и крайно изтощен. Интересното при него е, че е маркиран вече с пръстени. Оказа се, че е млада птица, излюпена в Латвия. След близо два месеца рехабилитация и лечение, Борил вече е готов да се продължи своя път в дивата природа.

Поради специфичните изисквания на двата вида към местообитанията, птиците ще бъдат транспортирани и освободени в района на Ивайловград, в близост до площадката за подхранване на мършоядни птици, изградена от Зелени Балкани. Преди това обаче, змиярят Змиюн ще бъде маркиран в Центъра с български орнитологичен пръстен, а на двете птици ще бъдат поставени GPS/GPRS-предаватели.

Ако желаете да станете свидетели на стъпките към свободата на Змиюн и Борил, заповядайте на 25.07.2012г. от 9.30 часа пред сградата на Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора. Там ще бъдат поставени предавателите на птиците, а всеки, който желае, може да ни придружи до Източни Родопи и да наблюдава първите стъпки на нашите герои към живота обратно в дивата природа.

Подобно проследяване и на двата вида, се извършва за пръв път в България и очакваме с нетърпение обратната връзка, която ще получим. Тя ще ни даде информация за ефективността на лечението на птиците при нас, а освен това и ще имаме възможност да научим много нови неща за самите видове - миграции, размножаване, зимуване, заплахи и др.

Очакваме ви!

Природозащитен статус:
Орелът змияр (Circaetus gallicus) и малкият креслив орел (Aquila pomarina), са застрашени на национално ниво видове, включени в Червената Книга на Република България, в категорията Уязвими.

За повече информация за грантовата програма на М-Тел, посетете www.mtel.bg/mtel-eko-grant-2012

http://greenbalkans.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones