• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Изостанало в растежа си малко на царски орел е прието в Спасителния център
22.07.2012

Изостанало в растежа си малко на царски орел е прието в Спасителния център

Малкото царско орле (Aquila heliaca) е прието в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани на 19 юли 2012 г. със значително поднормено тегло, изтощено и с влошено общо състояние. Безпомощното орле е открито в гнездото си, при акция на Зелени Балкани за маркиране на птиците от тази двойка.
Младото царско орле е на около 50 дневна възраст, с оформено оперение и при нормални обстоятелства би следвало да излети от гнездото до няколко седмици. Още на място направения полеви преглед на малкото показа доста по - ниско тегло на птицата за тази възраст, както и занижени биометрични показатели.

Орлето е едно от двете малки, излюпени от двойка царски орли гнездящи в района на Дервентските възвишения. Няколко дневните наблюдения на сътрудниците на Зелени Балкани, показаха че през последните две седмици, по-малкото от двете орлета в гнездото не успява да се храни пълноценно и въобще не е напреднало в растежа. Проверката установи, че като цяло и двете малки от гнездото са чувствително изостанали в растежа си, в сравнение с други орлета на тази възраст от съседни територии. Обикновено точно в този период от развитието си младите орлета нарастват интензивно, укрепват и се подготвят да напуснат гнездото си съвсем скоро.

В случаи, като този, при недостатъчна храна и разлика в големината на двете малки в гнездото, по – късно излюпено и по-малко пиле, чувствително изостава в растежа си и не се развива пълноценно, за сметка на другото по-едро орле, което оползотворява основната част от донесената в гнездото храна. Така второто орле е изправено пред заплахата да не се развие пълноценно или дори да загине от глад или други причини.

Само за тази година екипът на Зелени Балкани регистрира още три други случая, в които двойки царски орли са загубили малки от гнездото си при сходни обстоятелства – липса на достатъчно храна или разлика в големината на малките от люпилото. Имайки предвид тези тревожни факти, отслабналото орле бе веднага транспортирано към Спасителния център с цел да му се осигури достатъчно храна, и да се подпомогне неговото пълноценно развитие. Така също и възрастните орли от двойката ще имат възможност да се концентрират към отглеждането и изхранването на другото орле от гнездото, което ще повиши шансовете и за неговото оцеляване и успешно излитане от гнездото.

Надеждите на екипа на Зелени Балкани са, че благодарение на специализираните грижи в Центъра, спасеното орле ще успее да навакса изоставането в растежа си, и ще има шанс за последващо успешно връщане в природата.


За допълнителна информация :
Градимир Градев
Координатор полеви дейности за Царския орел
Зелени Балкани
Тел.: 0885 609289; e-mail:
ggradev@greenbalkans.org

Любомила Кривошиева - Рехабилитатор диви животни
Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани
Тел.: 0885 228486; e-mail: lkrivoshieva@greenbalkans-wrbc.org

Дейностите по опазване и проучване на царския орел извършвани от Зелени Балкани се осъществяват в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България” с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.

http://greenbalkans.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones