• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

БДЗП се включи в Узана Поляна Фест 2012
20.07.2012

БДЗП се включи в Узана Поляна Фест 2012

БДЗП се включи в тазгодишното издание на фестивала Узана Поляна Фест, който се проведе от 13 до 15 юли в местността Узана край Габрово. Дружеството беше поканено да участва във фестивала да представи проектите си "Осигуряване на устойчиво управление на Натура 2000 зони, ключови за оцеляването на глобално застрашени видове", финансиран от GEF и по проекта LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от Натура 2000”.

БДЗП представи дейността си на собствен щанд, като фокусът беше върху агроекологията и връзката между опазването на местообитанията и оцеляването на световно застрашени видове като царския орел, ловния сокол, египетския лешояд и червеногушата гъска.

Узана Поляна Фест е иновативен фестивал, чиято цел е да популяризира добри практики за устойчиво развитие и лесно приложими зелени идеи. Той се реализира за втора поредна година с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд (GEF), Община Габрово и МОСВ. Тази година в събитието се включиха 60 организации, които работят в областта на устойчивото развитие и зелената икономика.

Фестивалът бе посетен от министъра на околната среда Нона Караджова и от министъра по управление на европейските фондове Томислав Дончев. Те посетиха щанда на БДЗП и се запознаха с новото ни Ръководство за фермери „Агроекологични плащания за защитени видове и техните местообитания”. Стотиците участници получиха информационни материали за царския орел и за новите агроекологични мерки и директни плащания, реализирани от Министерство на земеделието и храните в партньорство с БДЗП. Специално за малките участници бяха организирани весели образователни игри, показващи значението на биоразнообразието и опазването на местообитанията на застрашените видове.

http://bspb.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones