• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Брюксел одобри три проекта в България по програма LIFE+ "Природа"
20.07.2012

Брюксел одобри три проекта в България по програма LIFE+

Европейската комисия одобри финансирането за 202 нови проекта по програмата LIFE+, която е фондът на Европейския съюз за околната среда, предаде пресслужбата на институцията. От тях Брюксел одобри три проекта в България на стойност 3.7 милиона евро.

Проект "Солта на живота" има за цел създаването на функционална, ефективна и устойчива инфраструктура за управление на водите и контрол на крайбрежната лагуна в Атанасовското езеро.

Проектът "Живот за Кресненското дефиле" е насочен към възстановяване на популациите от птици и други емблематични видове в Югозападна България, като се ограничат прякото преследване и другите непреки заплахи и се подобрят условията за гнездене и хранене на животните.

Целта на проект "Възстановяване на популацията от белошипи ветрушки" е да се подпомогнат и възстановят в България популациите от световнозастрашния вид белошипа ветрушка (Falco naumanni).

LIFE+ е европейският финансов инструмент за околната среда с общ бюджет от 2.143 милиарда евро за периода 2007—2013 г.
Проектите по програма LIFE+ обхващат дейности в областта на опазването на природата, политиката в областта на околната среда, изменението на климата и информацията и комуникацията по екологични въпроси. Те представляват обща инвестиция в размер на близо 516.5 милиона евро, от които ЕС ще предостави 268.4 милиона евро.

Брюксел получи 1078 заявления от държавите членки на ЕС, в отговор на последната си покана за представяне на предложения с краен срок през юли 2011 г. От тях бяха избрани 202 за съфинансиране по трите компонента на Програмата: LIFE+ "Природа и биологично разнообразие", LIFE+ "Политики и управление в областта на околната среда" и LIFE+ "Информация и комуникация".

http://www.dnevnik.bg

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones