• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Възможност за УЧАСТИЕ в мащабно проучване на есенната миграция на птиците
16.07.2012

Възможност за УЧАСТИЕ в мащабно проучване на есенната миграция на птиците

Повече от година продължава работата на БДЗП по най-мащабния природозащитен проект в страната - „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”, ръководен от Министерството на околната среда и водите. В рамките на този проект БДЗП, като партньор в Обединение ЕКОНЕКТ, изпълнява Позиция 7 - „Определяне и минимизиране на рисковете за дивите птици”.

От 5 август 2012 г. предстои последното мащабно полево проучване в рамките на проекта - есенната миграция на птиците на 13 постоянни и до 5 временни наблюдателни точки в Южна България и Добруджа.

БДЗП набира полеви експерти и доброволци за участие в проучванията на есенната миграция. На доброволците се осигурява обучение по прилагането на полевите методики на 3 август 2012 г. и се поемат техните разходи за организирана нощувка, транспорт и храна за времето на участие. На експертите се заплаща експертната работа. Проучването се провежда по методика, приета от Изпълнителна агенция по околна среда, изискваща целодневно наблюдение на миграцията за периода 5 август – 31 октомври 2012 г.
Ако желаете да участвате в проучванията на есенната миграция можете получите по-подробна информация и да заявите участието си на електронна поща irina.kostadinova@bspb.org, като изпратите приложената анкета.

Тук можете да изтеглите:
Форма за заявяване на участие в полевите проучвания
Кратка информация за проекта
Карта на проучваните райони
График със свободните места за експерти и доброволци
Списък на видовете птици, обект на проучване по проект „Определяне и минимизиране на рисковете за дивите птици”

http://www.bspb.org/

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones