• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Най-голямата платформа за птици построиха в южната част на Атанасовско езеро
13.09.2017

Най-голямата платформа за птици построиха в южната част на Атанасовско езеро

Приключи природозащитната бригада "Атанасовско езеро‘2017", която е най-старата в България и се провежда за 29-та поредна година. Този август над 70 доброволци от София, Пловдив, Бургас се включиха в дейностите по време на бригадата, но специално за лагера се завърнаха млади хора от Австралия, Великобритания и Германия.

Най-важната задача на бригадирите беше завършването на комплекса от платформи в южната част на Атанасовско езеро, които да послужат за почивка и гнездене на къдроглавите пеликани. Тази нова "почивна станция" придоби площ от 144 кв.м и вече е най-голямото подобно съоръжение в България.

За максимално удобство на пеликаните платформите са покрити със снопи тръстика - окосени и пренесени от доброволците. Ремонтираха се и част от вече построените платформи в Атанасовско езеро и се почистиха от ненужна растителност, насипаха се с миди и др.

Демонтираха се защитните системи срещу хищници в северната част на Атанасовско езеро, които са комбинация от метални мрежи и електрически проводници и възпрепятстват наземните хищници (бездомни кучета, чакали, порове и др.) от навлизането в колониите от гнездящи птици. Рано напролет преди да загнездят птиците, тези системи ще бъдат монтирани отново в езерото.

Времето на бригадата не е случайно избрано, а е свързано с наблюдението на есенната миграция на реещите се птици (щъркели, пеликани, грабливи птици и др.) по миграционния път на птиците "Виа Понтика". Всеки ден на наблюдателния пункт "Точката" орнитолог обучаваше доброволците как да преброяват и да определят различните видове птици. Най-многоброен беше белият щъркел с над 100 000 индивида. Успоредно се извърши и ремонт на едната беседка на "Точката", която беше разрушена през зимните месеци. Водеха се и специални турове за наблюдение на водолюбиви птици в Атанасовско езеро.

Тази година специално внимание бе обърнато и на някои други организмови групи освен птиците - наблюдаван бе най-малкият ходещ бозайник в света - етруската земеровка, а големият брой полевки по поляната осигури "персонален будилник" за всяка палатка в лагера, тъй като бе разположена върху дупка на полевка.

"За мен най-интересна беше лекцията за паразити, която Павел Николов от БАН представи, както и близките срещи с интересни змии и особено дисекцията на пъстрия смок, който намерихме смачкан на пътя. Посещението на трите бургаски езера по време на екскурзията и големия брой богомолки, които видяхме за мен ще остане незабравимо. Както и вечерните забавления - "легендарната" игра на волейбол с легени, богатата музикална програма, която включваше супер джем сесии, защото в лагера имаше много инструменти - диджериду (австралийски инструмент), тарамбуки, четири китари, укулеле и кавал." - сподели Яна Николова от Френската гимназия в София, която след приключване на лагера остана да доброволства в "симБиотично" до 4 септември.

Природозащитна бригада "Атанасовско езеро 2017" се организира от Българско дружество за защита на птиците по проект "Солта на живота", финансиран от програма LIFE+ на ЕК и изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие, БДЗП и Черноморски солници АД.

/www.burgas24.bg

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Ideas from nature - shirts, mugs, gifts
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones