• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Няма екокатастрофа в Поморийското езеро
30.10.2017

Няма екокатастрофа в Поморийското езеро

След проверки на РИОСВ-Бургас и ГД "ОПОС" към МОСВ стана ясно, че в Поморийското езеро няма екологична катастрофа.

Припомняме, че през месец май от Национална Асоциация Българско Черноморие (НАБЧ) беше изпратен сигнал до МОСВ за регистрирана екологична катастрофа в Поморийско езеро. Доводът на НАБЧ беше, че заради изкуственият остров построен от "Зелени Балкани" в езерото навлиза буйна речна растителност характерна за река Тунджа, която завладява територии в Поморийско езеро и представлява заплаха за уникалната поморийска кал.

Изкуственият остров представлява островното местообитание за птици. Той е създаден в периода 2012 - 2013 г. на основание Споразумение за партньорство между МОСВ и СНЦ "Зелени Балкани", съобщават от екоорганизацията.

Островът е бил построен с цел подобряване условията за гнездене на редки видове водолюбиви птици в комплекса от защитени територии на Поморийско езеро. Проектът е финансиран от ОП "Околна среда 2007-2013 г."
Ангажимент на Сдружение "Зелени Балкани" бил да осигури поддръжка на местообитанието и оптимални условия за гнездене на птиците, чрез периодично премахване на част от растителността върху острова. Това се е случвало всеки септември след съгласуване с МОСВ и РИОСВ - Бургас, обясняват още от сдружението.

След тазгодишната поддръжка, която се случи между 6 и 10 септември с контрол от експерти на РИОСВ - Бургас, бяха събрани екземпляри от растителните видове, които се срещат върху островното местообитание.

От назначената експертиза на ботаници от Биологически факултет на Софийски Университет и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, става ясно, че не съществува заплаха за езерото.

Заключението от ботаническата експертиза е, че "установените таксони и растителни съобщества са характерни и често срещани на територията на Поморийско езеро".

В края на месец септември, в отговор на подадения сигнал от НАБЧ, беше извършена и проверка от ГД "ОПОС" към МОСВ, съвместно с РИОСВ - Бургас и участието на представители от "Зелени Балкани". Заключенията от проведената проверка са, че в Поморийско езеро няма екологична катастрофа.

Островното местообитание е устойчиво и конструктивно стабилно, като изпълнява благоприятна роля за гнезденето на редки и защитени видове птици. Ботаническата експертиза може да бъде намерена на сайта на сдруженето.

https://news.bg

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Ideas from nature - shirts, mugs, gifts
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones