• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Проследяват числеността на зимуващите червеногуши гъски в България
01.12.2016

Проследяват числеността на зимуващите червеногуши гъски в България

Проследяването числеността на зимуващите червеногуши гъски в България се извършва през ноември или декември. Причината- това е периодът, през който птиците започват да пристигат на малки ята в Добруджа. Пернатите формират многохилядни смесени ята с всички други видове гъски, най- многочислени между, които са белочелите гъски.

Всъщност червеногушите гъски са силно уязвими и застрашени от изчезване от Земята вид. Информацията и всички познания за вида, събирани благодарение на наблюденията на птиците, днес са отправна точка за международната природозащитна общност за набелязване на бъдещи спешни мерки за опазването им. Тя е най- дребната дива гъска и гнезди на малки групи на полуостровите Таймир, Гидан и Ямал.
Основните райони, в които се провеждат преброяванията са Приморска Добруруджа, Шабленските и Дуранкулашкото езера. Преброявания на червеногуши гъски ще има и около Бургаските езера, Свищовско-Беленската низина и Тракийската низина. В случай на студени зими зимува и в Южна България.
Желаещите да се включат могат да го направят електронната поща varna@bspb.org

http://agro.bg/

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones