• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

ЕВН България обезопасяват щъркелови гнезда
20.11.2015

ЕВН България обезопасяват щъркелови гнезда

Белият щъркел е една от най-познатите и обичани птици, символ на семейството, плодородието и щастието. Според народните вярвания той е свещена птица и носи щастие и късмет на дома и селото, където гнезди. Щъркелът е единствената едра птица, която обитава основно населените места и живее редом с човека. Затова той е един от най-чувствителните индикатори за състоянието на средата, която обитаваме и ние хората. Още от векове щъркелите в Европа строят гнездата си на съоръжения, построени от човека – покриви, кули, комини, църкви, зидове, електрически стълбове и др.

По време на 7-то Международно преброяване на белия щъркел в България през 2014 и 2015 г. бяха обходени всички населени места и бяха събрани данни за гнездата на вида в страната. Преброяването се координира от БДЗП в рамките на проект „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“, който се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Данните показват, че най-много щъркели гнездят по електрически стълбове. Поради голямото си тегло – често над 20-30 кг., много от гнездата лежат върху проводниците на стълбовете, което ги прави рискови. Ето защо тези гнезда е нужно да бъдат обезопасени, чрез поставяне на изкуствени платформи. Най-благоприятният период за поставянето им е през есента. Поставянето задължително се извършва след изключване на електричеството с участието на служители от електроразпределителните дружества.

Затова от 2009 г. БДЗП съвместно с ЕВН България работят за обезопасяване на гнездата на белите щъркели на лицензионната територия на компанията. До момента са поставени над 1600 платформи за бели щъркели. Благодарение на тях се гарантира безопасното гнездене на вида и се предотвратява опасността от токов удар. В някои от случаите причиняването на късо съединение води до аварии и спиране на тока. Като част от тази си дейност ЕВН България притежават издадено Разрешително от МОСВ и всяка година изготвят и предварителен план-график за обезопасяването на щъркеловите гнезда по райони на база на ежегодните технически обходи на електроразпределителната мрежа, получени сигнали от граждани и неправителствени организации като БДЗП.

Ако и във вашето населено място съществува такава опасност за белия щъркел, можете да сигнализирате на Диляна Попова – Експерт околна среда на Dilyana.popova@evn.bg и тел. 0882832168 или на електроразпределителното дружество, което обслужва района.

/снимка: Димитър Градинаров/

http://bspb.org/

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones