• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

Резултати от поредната проверка на смесения патрул и редовния мониторинг на водолюбивите птици
07.01.2015

Резултати от поредната проверка на смесения патрул и редовния мониторинг на водолюбивите птици

В седмицата преди Коледните празници се проведе поредната съвместна проверка на БДЗП и местните институции, отговорни за  прилагане на природозащитното и ловното законодателство в района на Шабленския езерен комплекс и Дуранкулашкото езеро.

От Орлово блато на защитена зона „Дуранкулашко езеро” служители на РИОСВ Варна извадиха 7 бракониерски мрежи с обща дължина около 600 м, а от самото езеро служители на ИАРА Добрич откриха още 5 с обща дължина около 700 м. В една от тях имаше и уловени два черногуши гмуркача. За радост птиците са освободени живи и здрави. Това е пореден пример за опасността, която представляват незаконните мрежи за всички гмуркащи се птици, сред които има световно застрашени видове като тръноопашата потапница и редките белоока потапница и малък корморан. Те търсят храната си чрез гмуркане и тези бракониерски мрежи представляват смъртна опасност за тях. Освен това, навлизането на бракониери в езерата през тъмната част на денонощието през зимният период води и до безпокойство на нощуващите червеногуши гъски - друг световно защитен вид.

През изминалите ловни дни към патрулите се включиха и представители на РДГ Варна. Поради сравнително високите за сезона температури, броят на гъските в района е рекордно нисък за последните години, а с това и броят на ловците. За радост не бяха констатирани нарушения на ловното и природозащитното законодателство.

В събота (20.12.2014г.) беше проведен и редовният мониторинг на червеногушите гъски и водолюбивите птици, зимуващи в езерата. Бяха отчетени 50 червеногуши гъски и около 200 белочели, както и 26 сиви гъски. Освен тях в Дуранкулашко езеро бяха наблюдавани 3 тръноопашати потапници и два екземпляра малки нирци. На Шабленско езеро бе наблюдаван млад голям креслив орел, светла фаза fulvescens.

Най-интересното наблюдение бе на голяма дропла, летяща над с. Крапец. Безпокойство буди фактът, че през зимата на 2012 г. на същото място бе намерена застреляна от бракониери дропла. Възможността и тази дропла, която е особено рядък зимен гост в България и световно застрашен вид, да последва тази незавидната съдба, е значителна. Ловната дружинка в района на езерата е алармирана и се надяваме, че тази птица ще има по-добра съдба.

снимка: © Аlan Harris/flickr.com

http://bspb.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones