• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

ПОСРЕЩНАХМЕ НОВАТА ГОДИНА СЪС СТАБИЛНИ ЧИСЛЕНОСТИ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА
06.01.2015

ПОСРЕЩНАХМЕ НОВАТА ГОДИНА СЪС СТАБИЛНИ ЧИСЛЕНОСТИ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА

След сериозното застудяване в края на декември мониторингът на зимуващите гъски, проведен от екип на СОДП на 3-ти януари 2015 г. показа следните числености:
Червеногуши гъски – 16 290, от които 13 440 в Шабленския езерен комплекс (Шабленско – Езерецко езеро и Шабленска тузла) и 2 850 в Дуранкулашко езеро и морето пред езерата.
Големи белочели гъски – 54 905, от които 38 405 в Шабленски езерен комплекс и 16 500 в Дуранкулашко езеро и морето пред езерата.
Сиви гъски – наблюдавани са общо 32 птици в двете влажни зони.

Около 75 % от наблюдаваните гъски бяха нощували в езерата.

Зимната картина на двете влажни зони бе допълнена от големите струпвания на други зимуващи водоплаващи птици в Шабленско-Езезерецко езеро, включващи около 11500 лиски и 1900 зеленоглави патици, както и стотици кафявоглави и черни качулати потапници, 82 качулати червеноглави потапници, 8 малки ниреца , 45 пойни лебеди и 280 неми лебеди. Голям интерес предизвикаха 2 белооки потапници, чието присъствие е необичайно по това време на годината, както и една тръноопашата потапница, която освен че се среща изключително рядко в северните ни крайморски езера, също както и червеногушата гъска, е вид застрашен от изчезване в световен мащаб.

Другите интересни наблюдения включват 2 морски орела в района на Дуранкулашко езеро, около 70 тръстикови блатара общо в района на двете влажни зони, 29 малки корморана в Шабленския езерен комплекс, както и 2 големи черноглави чайки в Езерецко езеро – рядкост за българското черноморие през зимата.

По отношение на ловния натиск на двете влажни зони, който представлява една от най-сериозните заплахи за зимуващите водоплаващи, по-голяма ловна преса отбелязахме в района на Дуранкулашко езеро – около 2100 изстрела в рамките само на 2 часа, включително една убита сива гъска (вид, който е забранен за лов).
На Шабленските езера за същото време регистрирахме около 450 изстрела. По-големият проблем тук беше преследването и безпокоенето на гъските, хранещи се в нивите около Шабленските езера през целия ден.

http://wildlifeconservation.bg

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones