• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NOTICIAS

В Сакар все още могат да се наблюдават белошипи ветрушки, които не са мигрирали на юг.
13.10.2014

В Сакар все още могат да се наблюдават белошипи ветрушки, които не са мигрирали на юг.

Няколко белошипи ветрушки още не са започнали да се придвижват към местата за зимуване, а предпочитат да се придържат към района, в който са освободени в природата.

Теренните наблюдения на екипа на Зелени Балкани, работещ по проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360 показват, че в района на Сакар все още се срещат белошипи ветрушки. Макар че всички ветрушки трайно напуснаха модула за освобождаване и околните гнездилки преди доста време, няколко птици могат да бъдат наблюдавани в района. Не повече от 10 белошипи ветрушки всяка вечер използват стълбове от електропреносната мрежа като места за нощуване, отдалечени на около 5 км от Модула. Интересно е да се отбележи, че сред тези птици са наблюдавани и млади немаркирани ветрушки, което показва, че те не са освободени в рамките на проекта, и  също така не са от птиците, които са излюпени през тази година в изкуствените гнездилки около Модула за освобождаване. Заедно с ветрушките по стълбовете нощуват няколко керкенеза и соколи орко, като всички тези птици често ловуват насекоми около стълбовете.
В същото време Модулът за освобождаване на белошипи ветрушки опустя. Клетката за адаптация, кутиите за освобождаване и изкуствените гнездилки вече са празни. Ветрушките отдавна излетяха, а сега екипът почиства съоръженията и се подготвя за следващия гнездови сезон. 
За да не бъде съвсем скучно в Модула, отскоро там се заселиха няколко синигера, които често кацат на покрива на клетката и не пропускат възможност да огледат отражението си в камерите за видео наблюдение.


За контакти:
Градимир Градев - Ръководител на проект
,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел.: 0885 609289, е-mail : ggradev@greenbalkans.org

http://www.greenbalkans.org

Escribe un comentario sobre la noticia
* Име:
* Коментар:
Simbolos restantes
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visiten
Salidas de Birdwatching y Wildlife Fotografia en BULGARIA. Casa de alquiler
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones