• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

Вторият ден от февруари - да обърнем внимание на влажните зони и управлението на водите
01.02.2013

Вторият ден от февруари - да обърнем внимание на влажните зони и управлението на водите

Вече 42 години на втория ден от февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. Това е повод в цял свят граждани, организации и институции да обърнат внимание на значението на влажните зони за живота на населението на Земята. Тази дата не е избрана случайно. На 2 февруари 1971 г. е подписана Конвенцията за влажните зони, известна повече като Рамсарска конвенция. Документът носи името на град Рамсар, Иран, където е подписан. Тази година фокусът е насочен към влажните зони и управлението на водите.

На този ден с отбелязването на много и разнообразни събития, в които се включват хора от различни страни по света, се цели насочване на вниманието ни към разбирането, че оцеляването на човечеството е в пряка зависимост от влажните зони – от наличието на чиста вода и адекватно водоснабдяване. Добре е да запомним една проста истина – без влажни зони, не би могло да има вода – без вода, няма как да има влажни зони.

Основни регулатори на водните режими днес са т.нар. Рамсарски места или влажните зони от списъка на Рамсарската конвенция. Това е така, защото тези места се опазват и управляват адекватно от съответните страни в света. Те са резервоари и източници на чиста вода. В България има 11 влажни зони от световно значение. Това са местността Пода, край Бургас, езерата Атанасовско, Бургаско (Вая), Сребърна, Дуранкулак, Шабла, Поморийското, комплекс Ропотамо, остров Ибиша, комплекс Беленски острови и карстовия комплекс Драгоманско блато.

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) стопанисва и управлява някои от тези места, в други осъществява редица дейности с цел тяхното запазване. БДЗП управлява защитена местност „Пода”, която е Рамсарско място. Тук, както и на още две такива места – Атанасовското езеро и Вая, се изпълняват редица дейности за опазване на влажните зони в рамките на един от най-мащабните проекти на дружеството – „Живот за Бургаските езера”. В района на езерата край Шабла и Дуранкулак, също Рамсарски места, се изпълнява проектът „Сигурно зимовище за червеногушата гъска” за опазване на световнозастрашения вид, обитаващи влажните зони. И двата проекта се изпълняват от БДЗП и се съфинансират по програмата LIFE+ на ЕС.

Смисълът на Световния ден на влажните зони е да напомни за нуждата от грижа за водата на глобално, регионално и местно ниво. Всеки потребител на вода може да допринесе за опазването й с елементарни ежедневни стъпки, като например събира дъждовна вода, намалява потреблението на вода у дома или подкрепя опазването на влажна зона, която се намира близо до мястото, където живее.

БДЗП традиционно организира редица инициативи в цялата страна по повод Световния ден на влажните зони, с които цели да информира широката общественост и най-вече младите хора за нуждата от опазване на влажните зони и дивите птици в тях. Тази година са предвидени следните събития:

• Варна: „Обичам водните птици“ - ателие за деца и младежи в Мол Варна. Ателието включва работилница за рисунки на водолюбиви птици и излагане на рисунките, съпътствано от изложбата на победителите в конкурса за детска рисунка за ученици от областите Добрич и Силистра - “Страница от живота на червеногушата гъска”. По-любознателните ще бъдат провокирани с познавателна игра на тема „значението на водата“.

• Шабла: Зелен образователен център: ученическа презентация на тема влажните зони и водолюбивите птици в Крайбрежна Добруджа, тематична викторина и представяне на филм за червеногушата гъска – вид, емблематичен за района на езерата Шабла и Дуранкулак.

• Русе: Арт работилница – „АКВАрелен модел на птица”; Запознаване с различните техники на акварела (рисуване с вода) на ученици от СОУ „Васил Левски” и СОУ за Европейски езици „Св. Константин – Кирил Философ”

• Русе: Презентация на тема „Среднозимно преброяване на водолюбивите птици” с участието на експерт Биоразнообразие и защитени територии към РИОСВ – Русе и ученици от СОУ „Васил Левски” и СОУ за Европейски езици „Св. Константин – Кирил Философ”

• Свищов: Изграждане на платформи за пеликани в блатата на остров Персин.

• Свищов: Наблюдение на птици по река Дунав с участието на ученици от гр. Свищов

• Свищов: Световен ден на влажните зони в ДПП „Персина”

• Свищов: Презентация за деня на влажните зони в СОУ „Димитър Благоев”.

• Пловдив: Презентация за деня на влажните зони в СОУ „Патриарх Евтимий”, гр. Пловдив

• Пловдив: Откриване на интерактивен щанд до Водната палата в Пловдив за наблюдение на птици

• Пазарджик: Презентация за деня на влажните зони в РИОСВ – Пазарджик с участието на ученици от градовете Белово и Пазарджик.

• Кърджали: с партньори Новото тракийско злато и Народно читалище "Обединение 1913": Щанд за наблюдение на птици на новия мост над река Арда.


Повече информация за Световния ден на влажните зони можете да намерите на електронната страница на Рамсарската конвенция – www.ramsar.org.


За допълнителна информация:
Тея Иванова, БДЗП – 0878 599 362 tea.ivanova@bspb.org
Марина Георгиева, БДЗП – 0879 822 314 marina.georgieva@bspb.org

http://bspb.org

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones