• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

В България зимува близо 100% от световната популация на червеногушата гъска
15.01.2013

В България зимува близо 100% от световната популация на червеногушата гъска

Почти цялата световна популация на червеногушата гъска зимува в Крайбрежна Добруджа – това показват резултатите от среднозимното преброяване на водолюбивите птици в България. Преброяването се проведе от 11 до 13 януари и беше координирано от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Над 200 души, организирани в повече от 40 екипа, отчетоха рекордна за последните 10 години численост на зимуващите гъски - около 50 000 червеногуши и около 400 000 големи белочели гъски. Според д-р Николай Петков, ръководител на международната група за опазване на червеногушата гъска, оценената численост на вида се равнява на близо 100 % от всички птици от вида, срещащи се в целия свят. Резултати от съседна Румъния показват, че там са регистрирани едва около 800 птици. Замръзналите водоеми и обилните снеговалежи на север от границата вероятно са принудили гъските да се концентрират в традиционното си убежище в Крайбрежна Добруджа в търсене на храна.

„Сега повече от всякога се увеличава нашата отговорност за опазването на този застрашен от изчезване вид, особено предвид факта, че популацията му е намаляла наполовина през последните две десетилетия”, коментира д-р Николай Петков. Тази отговорност се повишава предвид установените сериозни заплахи за вида у нас. Силната ловна преса и многобройните бракониерски прояви през двата почивни дни влияят изключително негативно върху вида. За пореден път бе установен случай на отстрел на червеногуша гъска. „Всяко ято от диви гъски, излитащо сутрин от морето предизвикваше канонада от изстрели, включително през тъмната част на деня, при наличие на мъгла и от разстояние далеч по-малко от разрешеното”, споделя д-р Петков. Неправомерен лов си бе позволил да практикува дори местен представител на държавната власт, което е не само морален и етичен, но и политически проблем.

Сред други установени заплахи по време на преброяването бе изсичането на гнезда на водолюбиви птици като чапли и лопатарки в една от най-многобройните чаплови колонии у нас. Бракониерски набези са допринесли за унищожението на 30 гнезда на чаплови птици в района на яз. „Каменец” в Плевенска област.

Участниците в броенето бяха изправени пред множество трудности. Рискът от инциденти с ловно оръжие и ловната преса върху птиците, многократно излагаха на риск природозащитниците. „Сачмите на ловците буквално паднаха до нас”, сподели д-р Петър Шурулинков от Българската орнитоцентрала.

Мъглата и обилният снеговалеж на места накараха участниците в различни райони да отложат временно броенето в изчакване на благоприятните условия. Някои от екипите са били блокирани в определени райони в продължение на часове, без да могат да се приберат по домовете си. Въпреки това, преброяването приключи успешно. Освен многобройните гъши ята, пред биноклите на преброителите преминаха и други интересни пернати - кадифени потапници, малки и големи нирци, жерави, пойни лебеди, голяма черноглава чайка, морски орли и много други.

Окончателните резултати за страната все още се обработват, но по предварителна информация очакваме значителни числености на зимуващите птици у нас. „Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. То е показател за промените в средата, която обитават птиците и хората”, коментира Йордан Христов от БДЗП, национален координатор на преброяването. „Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас”, допълни той.

Резултатите от наблюденията за предходни години показват, че значително по-малко са птиците, които зимуват у нас в сравнение с началото на отчитане на техния брой. Така например през 1997 г. са регистрирани общо над 703 хиляди индивида водолюбиви птици в цялата страна, а през зимата на 2012 г. бяха регистрирани едва 25% (около 274 хиляди). Настоящите предварителни цифри са за над 300 хиляди индивида, които са все още многократно по-малко от тези установени в началото на периода на отчитане.

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, къдроглавият пеликан и много други.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.

Партньори в преброяването са Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Българска орнитологична централа и Федерация „Зелени Балкани”. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) също има съществена роля в осъществяването на преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от своите регионални звена, които извършват и проверки за нарушение на Закона за лова. Съдействие в преброяването оказаха ДЛС “Дикчан” ­ с. Сатовча, които подпомогнаха преброяването в района на р. Места и яз. Доспат.

http://www.moreto.net

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones