• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

Нови жертви от ветрогенератор в Добруджа
10.01.2013

Нови жертви от ветрогенератор в Добруджа

Краят на първата седмица на януари 2013 година в Добруджа беше белязан с истинска зимна виелица, със силен северозападен вятър, носещ като на вълни ситен сух сняг. Сивото небе и минусовите температури добавяха още по-суров щрих към пейзажа, вероятно радващ сърцето на всеки обичащ зимата човек. За природозащитния екип на БДЗП обаче той носеше и тревожно предчувствие. Твърде лоша видимост, поривист вятър, принуждаващ птиците да летят ниско, и... твърде много ветрогенератори, препречили оловното небе. Притесненията ни бяха най-вече за световно застрашените червеногуши гъски, които преди часове гледахме да летят с мъка, носени от вятъра и само на няколко десетки метра над земята и за зачестилите в района морски орли. В рамките на проекта по Програмата Лайф+ на Европейския съюз – „Сигурни зимовища за червеногушата гъска” експерти на БДЗП и Тръста за влажните зони и водолюбиви птици (WWT) проучват влиянието на ветрогенераторите върху зимуващите гъски в района на Приморска Добруджа, който е от ключово значение за тях.

Около гората от ветрогенератори северно от Каварна не се виждаха летящи гъски , но за съжаление бяха регистрирани поредните жертви на ветрогенераторите в Добруджа. На 51 метра от пилона на ветрогенератор V9116 от ветроенергиен парк ВТК , откъм страната на въртене на ротора, в мъчителна поза имаше застинал труп на обикновен мишелов. С отсечено ляво крило и полупокрит от навяващия сняг. Внимателният оглед установи на 7,5 м от трупа и крилото му, а на още 6 м по-нататък – още едно крило на мишелов – този път дясно! Очевидно за броени часове (иначе хищниците щяха вече да са отнесли безценния за тях дар) тази турбина бе убила не един, а два обикновени мишелова!

На място пристигна служител на РИОСВ – Варна, който състави протокол за констатирания случай. След убитите от ветрогенераторите в този район розов пеликан, бухал, белоглав лешояд, двата обикновени мишелови са поредните жертви-доказателства за факта, че тези съоръжения изградени на неподходящи места категорично не са „зелени”, а носят цвета на кръв. Следва да отбележим, че това беше установен случай на убити два екземпляра от защитен вид само около една от перките, които са стотици и ако не бяха експертите на БДЗП и този случай щеше да остане скрит и нерегистриран. Възниква въпросът как се провежда мониторинга на изградените вече съоръжения и как се установява от наетите от инвеститорите експерти „липсата на въздействие и кумулативен ефект”? За колко от тези ветрогенератори „експертите” на инвеститора са писали липса на значимо въздействие? Надяваме се, че овластените от конституцията и закона държавни институции, призвани да осигуряват опазването на природата на България – Министерство на околната среда и водите и неговите регионални структури ще погледнат много по-сериозно и внимателно на „безпристрастната” експертиза на наетите от инвеститорите експерти, които подписвайки договор с инвеститора са спрели да бъдат независими.

http://bspb.org

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Найден Чакъров
Бих бил благодарен ако е възможно да получа за изследване малки тъканни проби от намерените мишелови, в случай че са били запазени.
Найден Чакъров
Здравейте, изследвам популация от обикновенни мишелови в Германия, където сме имали жертви от трите генератора в съответната територия и изследваме ефекта на такива жертви върху развитието на популацията.
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones