• Птиците в България
  Птиците срещащи се в България
  Всеки вид с кратко описание, снимки и видео в естесвена среда. Снимки на местообитанията, които обитава.
 • Над 400 вида птици в България
  426 вида птици в България!
  Знаете ли, че България е на второ място в Европа по видово разнообразие на птици?
 • On-line определител на птиците
  On-line определител на птиците!
  Открий и познай птицата, която си видял.
 • Хиляди снимки на птици
  Хиляди снимки на птици!
  Над 4000 снимки на птици публикувани безвъзмездно от над 150 фотографа.

NEWS

Парламентът остави Найденов да решава за отстрела на "проблемни" мечки
19.12.2012

Парламентът остави Найденов да решава за отстрела на

Парламентът окончателно забрани лова на кафява мечка в България като прие на второ четене промени в Закона за лова и опазване на дивеча във вторник. С тях отпада и минималната ловна квота, която позволяваше от 3 до 8% от всички мечки у нас да могат да се отстрелват. Мечката вече е извадена и от приложението на закона като ловен вид.

Още преди девет месеца министерството на екологията и министерството на земеделието и храните поеха ангажимент пред Европейската комисия за тези преработки на закона, определен от Брюксел като неприемлив. Действията на двете ведомства са в отговор на известието на ЕК от 29 април за образувана наказателна процедура срещу България заради спорния закон. Конкретният проблем, който сочеше комисията, беше въведената през 2010 г. минимална ловна квота от 3 % за кафяви мечки.

В същото време извънредните разрешителни за отстрела им

остават в правомощията на министъра на земеделието и храните,

както беше изменен през 2010 г. законът по предложение на депутата от ГЕРБ Емил Димитров. Сегашното предложение на МОСВ и неправителствени организации да се възстанови положението преди поправката "Емил Димитров" е било отхвърлено.

Така сега в закона е заложено разрешителни да се издават като изключение от забраната "в особени случаи и при спазване разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, където се определят условията, при които могат да бъдат правени изключения от изискванията на Директива 92/43/ЕО на Съвета за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна.

Обикновено тук става дума за т.нар. проблемни мечки, "чието поведение излиза извън нормалното за вида и представлява заплаха за хората и тяхната собственост," според определението в Плана за действие за кафява мечка в България.

"Тези правомощия са всъщност законова вратичка за заобикаляне на Директивата за хабитатите – доста общ текст, който позволява и по-свободен прочит," коментират природозащитници, опазващи тези защитените животински видове

"Няма никаква логика земеделският министър да издава тези разрешителни при положение, че екоминистерството носи отговорността за прилагане на Директивата за хабитатите," е мнението и на Стефан Аврамов от българска фондация "Биоразнообразие".

Тези правомощия на земеделския министър

залагат конфликт на интереси,

защото лицето, което дава разрешенията за отстрел, може да се възползва и от печалбата от тях. Причината е, че началниците на трите държавни горски дружества, в които има кафява мечка, са под шапката отново на МЗХ. Така министърът на практика може да инсценира ситуации на проблемна мечка, защото комисиите, потвърждаващи хипотезата са под негов контрол.

Редно е в случая да се върне старото положение, в което екоминистърът взема тези решения прозрачно и ясно, като контролиращ независим орган.

Европейската комисия и природозащитниците принципно не са против устойчивия лов на мечки, ако той се извършва с контрола на МОСВ и така се подпомага опазването им. Те се позовават на принципа, че когато има печалба от мечките, тогава и заинтересованите ловци са стимулирани да ги опазват.

Сега предстои да стане ясно дали наказателната процедура на ЕК ще бъде прекратена или не.

http://dnevnik.bg

Type comment for the news
* Име:
* Коментар:
Characters left
 
Find Birds in Bulgaria on Facebook
Къща за гости
Старото Гнездо
Маджарово
Big year
All European birds in one place!
All European birds in one place!
Visit
Birdwatching and Wildlife Photography Tours in BULGARIA. Cottage to rent
Bird guide for all European birds
All European birds in one place!
 
Application for smart phones
Application for smart phones